Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Składki

Składki

Informacja o wysokości składek członkowskich do grudnia 2022 r.


Rada OIRP w Krakowie przypomina o obowiązku regularnego, terminowego, comiesięcznego opłacania składek członkowskich w wysokości i na zasadach określonych w uchwale nr 7/VIII/2010 KRRP.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja o zmianie wysokości składek członkowskich od stycznia 2020 r.


Emeryci, renciści, pobierający świadczenie przedemerytalne lub świadczenie pielęgnacyjne i nie wykonujący zawodu radcy prawnego, od dnia 1 stycznia 2020 roku są zwolnieni z opłacania składek.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja o zmianie wysokości składek członkowskich od stycznia 2016 r.


W celu prawidłowego realizowania zadań samorządu radców prawnych, Rada przypomina o obowiązku regularnego, terminowego, co miesięcznego opłacania składek członkowskich
ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wysokości składki członkowskiej obowiązujące od 1.01.2008r.


Zgodnie z treścią Uchwały Nr 5/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału w latach 2008 – 2010 od 1.01.2008 roku obowiązują składki w następującej wysokości:


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa