NPP 2016

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wydłużenie okresu za jaki mają być składane zbiorcze zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej
13.07.2016

Wydłużenie okresu za jaki mają być składane zbiorcze zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Dziekana Rady OIRP w Krakowie w sprawie "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". 22.02 - 27.02.2016 r.
09.02.2016

Komunikat Dziekana Rady OIRP w Krakowie w sprawie "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". 22.02 - 27.02.2016 r.

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Przypomnienie Dziekana Rady o powinności dokumentowania wykonywanych czynności nieodpłatnej pomocy prawnej na potrzeby samorządu radcowskiego
29.01.2016

Przypomnienie Dziekana Rady o powinności dokumentowania wykonywanych czynności nieodpłatnej pomocy prawnej na potrzeby samorządu radcowskiego

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych z OIRP w Krakowie deklarujących gotowość nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców
18.12.2015

Lista radców prawnych z OIRP w Krakowie deklarujących gotowość nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat (nr 3) dla radców prawnych dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
10.12.2015

Komunikat (nr 3) dla radców prawnych dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016
12.11.2015

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016