NPP 2023

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2023
21.11.2022

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2023

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Losowanie - nieodpłatna pomoc prawna / nieodpłatna mediacja na rok 2023.
08.11.2022

Losowanie - nieodpłatna pomoc prawna / nieodpłatna mediacja na rok 2023.

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat OIRP w Krakowie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców w roku 2023
03.11.2022

Komunikat OIRP w Krakowie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców w roku 2023

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku
12.10.2022

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku