Pomoc prawna z urzędu

  • Wyciąg z ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805).
  • Wyciąg z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . (Dz.U. z 2022 r. poz. 329).
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 68).
  • Uchwała nr 277/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.

Pobierz załączniki

Kodeks postępowania cywilnego 2022.docx
Nieopłacona-pomoc-prawna-radca-prawny-z-urzędu-koszty-Skarbu-Państwa.rtf
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2022.docx
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach - rozliczenie urzędówek
19.12.2017

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach - rozliczenie urzędówek

Ważniejsze orzecznictwo dot. urzędówek
03.03.2014

Ważniejsze orzecznictwo dot. urzędówek