NPP 2018

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat w sprawie zniesienia obowiązku składania Dziekanowi Rady OIRP w Krakowie zbiorczych zestawień udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
21.01.2019

Komunikat w sprawie zniesienia obowiązku składania Dziekanowi Rady OIRP w Krakowie zbiorczych zestawień udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców w 2018 roku
28.11.2017

Nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców w 2018 roku

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018
27.11.2017

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Podpisanie porozumienia dotyczącego udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
24.11.2017

Podpisanie porozumienia dotyczącego udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
10.11.2017

Komunikat dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców
30.10.2017

Nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
13.10.2017

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku