Komunikat w sprawie zniesienia obowiązku składania Dziekanowi Rady OIRP w Krakowie zbiorczych zestawień udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

21.01.2019

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie uprzejmie informuje radców prawnych  udzielającym w 2018 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, że uchwałą nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy zostało nadane nowe brzmienie § 6 cyt. Regulaminu.

Przedmiotowa uchwała uchyliła obowiązek  dokumentowania wykonywanych czynności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na potrzeby samorządu radcowskiego poprzez doręczanie dziekanowi rady okręgowej izby radców prawnych półrocznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, sporządzonego na  podstawie kart nieodpłatnej pomocy prawnej.

Został natomiast wprowadzony obowiązek dokumentowania tej pomocy zgodnie z art. 7 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017 r., poz. 2030 ze zm.,  Dz.U. z 2018 r., poz. 1467).

Z powyższych względów informujemy, że formularz elektroniczny zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej został zdjęty ze strony  OIRP w Krakowie.