Wyszukiwarka kancelarii

Wyniki wyszukiwania

+48 12 200 25 25
kontakt@gpkancelaria.pl https://gpkancelaria.pl NIP: 6762491695 ul.Starowiślna 80/5
Kraków 31-035

GP Kancelaria Radców Prawnych Strzelec-Gwóźdź

Spółka

Szanowni Państwo! Już od 10 lat służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów i stawianiu czoła wyzwaniom. Początkowo jako kancelaria Radcy Prawnego Miłosławy Strzelec-Gwóźdź następnie od 2015 roku w formie spółki partnerskiej. Stawiając na naszą kancelarię stawiacie na wiedzę i doświadczenie. Nasz zespół to grupa dobrze wykształconych i doświadczonych specjalistów w swoich dziedzinach prawa. Każde zagadnienie znajdzie w naszej drużynie swojego eksperta. Jesteśmy w stanie zapewnić pełne wsparcie zarówno w sprawach prywatnych jak i biznesowych. Zapraszamy!

 • Niewypłacalność i prawo upadłościowe
 • Prawo gospodarcze (handlowe)
 • Prawo ochrony konsumentów
 • Prawo karne
 • Prawo pracy
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo rodzinne
 • Prawo wolności intelektualnej
 • Prawo nowych technologii
 • Szkody osobiste i rzeczowe
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Prawo spadkowe
570800790
anna@kancelariapoprawa.pl www.kancelariapoprawa.pl NIP: 6762472344 ul.Armii Krajowej 12/U11
Kraków 30-150

Anna Poprawa Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego

Jesteśmy butikową Kancelarią położoną w Krakowie:

1. pomagamy małym i średnim przedsiębiorcom odnaleźć się w skomplikowanych przepisach prawnych oraz w sposób świadomy i zgodny z prawem budować ich marki
2. tworzymy spółki, fundacje i stowarzyszenia
3. analizujemy i audytujemy umowy, a także tworzymy pakiety umów do wykorzystania przez naszych Klientów
4. pomagamy w sporach pracowniczych, ale i "profilaktyce". Sprawdzimy czy wykorzystywane przez Ciebie umowy są zgodne z prawem lub stworzymy umowy specjalnie dla Ciebie i Twojej branży
5. każdy problem traktujemy indywidualnie
6. stawiamy na długotrwałe budowanie relacji z Klientami i szukamy najlepszych rozwiązań
7. znamy się na prawie cywilnym, w tym prawie rodzinnym, co też ważne - mamy doświadczenie w mediacjach i staramy się każdy problem załatwić polubownie
8. reprezentujemy Klientów w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących opieki nad dzieckiem oraz wspieramy pokrzywdzonych w sprawach karnych
9. pomagamy w postępowaniach o zapłatę
10. znamy się na postępowaniach egzekucyjnych

 • Niewypłacalność i prawo upadłościowe
 • Prawo gospodarcze (handlowe)
 • Prawo pracy
 • Prawo rodzinne
 • Szkody osobiste i rzeczowe
 • Prawo spadkowe

"AWB" Kancelaria radcy Prawnego Agata Wójcik-Baranek

Kancelaria Radcy Prawnego

+48122667203
kancelaria@jkropiwnicki.pl www.jkropiwnicki.pl NIP: 6793098823 ul.Madalińskiego 17/7
Kraków 30-303

A&J Kropiwnicki Kancelaria Prawna Sp.k.

Spółka

W ramach prowadzonej praktyki prawniczej A&J Kropiwnicki Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw, obejmującej przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych, prawa instrumentów finansowych, prawa umów gospodarczych, prawa podatkowego, a także z zakresu prawa budowlanego, prawa obrotu nieruchomościami oraz prawa ubezpieczeń majątkowych.
Począwszy od chwili rozpoczęcia działalności w 2005 roku specjalnością Kancelarii jest obsługa działalności przedsiębiorstw oraz obsługa transakcji na rynku kapitałowym (M&A, przekształcenia, podziały, restrukturyzacja aktywów, finansowanie długiem, etc.), a także obsługa inwestycji na rynku nieruchomości i procesów budowlanych na wszystkich etapach realizacji inwestycji.
W ramach świadczonej pomocy prawnej koncentrujemy się na wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia w celu maksymalnej optymalizacji struktury transakcji i procesów inwestycyjnych oraz ułatwienia naszym Klientom podjęcia decyzji w nawet najbardziej skomplikowanych procesach gospodarczych.
Zakres usług naszej Kancelarii obejmuje kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe dla przedsiębiorców we wszystkich istotnych aspektach prowadzonej działalności gospodarczej oraz na wszelkich etapach i w dowolnych formach prawnych tej działalności. Nasza pomoc prawna obejmuje w tym zakresie w szczególności przygotowywanie dokumentacji prawnej potrzebnej w prowadzonej działalności, bieżące doradztwo prawne przy negocjacjach z kontrahentami, dłużnikami i wierzycielami, analiza i ocena ryzyk prawnych związanych z prowadzoną działalnością oraz zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Istotnym elementem pomocy prawnej jest również bieżące doradztwo podatkowe przy podejmowaniu wszelkich istotnych decyzji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
_____________________________________________________________________________________
A&J Kropiwnicki Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa is a law firm providing full range of complex legal assistance for entrepreneurs, basically inclusive of all sorts of legal aspects in the field of commercial companies law, securities law, commercial contracts law, tax law as well as construction law, real estate law and property insurance law.
Since its foundation in 2005 (initially under name: “Jarosław Kropiwnicki Kancelaria Radcy Prawnego”) the Law Firm has been specialized in provision of legal assistance in various business activities, legal assistance in transactions on capital markets (M&A transactions, transformations, divisions, restructurization of assets, debt financing, etc.), as well as legal advice on various aspects of investment transactions on the real estate market and in building procedures on all stages of an investment process.
Within the scope of our professional practice we are constantly focused on using our knowledge and experience in order to achieve the highest level of optimization of transaction structures and investment processes so as to facilitate taking decisions by our Clients even in the most complicated business projects.
The range of legal services performed by our Law Firm includes complex legal advice and tax advice for entrepreneurs in all material aspects of conducted business activities, on all stages and in all legal forms of such activities.
Our legal assistance particularly consists in providing our Clients with legal documentation required in the course of conducted business activity, legal advice within the process of negotiations with contracting parties, debtors and creditors, legal analysis and estimation of legal risks concerned with the conducted activity, as well as providing full representation in all kinds of legal proceedings before courts and administrative authorities.
Significant element of our legal assistance lies in providing the Clients with current tax advice before taking all key decisions in the scope of conducted business activity.

 • Niewypłacalność i prawo upadłościowe
 • Prawo gospodarcze (handlowe)
 • Prawo ochrony konsumentów
 • Prawo pracy
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo wspólnotowe - Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo wolności intelektualnej
 • Prawo nowych technologii
 • Mediacja
 • Arbitraż
 • Postępowanie sporne
 • Szkody osobiste i rzeczowe
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo publiczne
 • Prawo spadkowe
 • Prawo transportowe i drogowe
 • Prawo transportowe i drogowe

ABISTEMA-kancelaria Prawna Stangreciak-Karpierz sp.kom.

Kancelaria Radcy Prawnego

kom. +48 506 569068
NIP: 6492111339

Adam Radosz Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego

Adam Werner Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego

aedudzik@gmail.com NIP: 6562107611

Agnieszka Dudzik Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego

Strona 1 z 68