Zamawianie legitymacji radcy prawnego

 Instrukcja zamawiania legitymacji radcy prawnego

 

1. Otworzyć stronę https://radcy.devconfido.pl/index/index/wybor_izby/krakow

2. Jeśli pojawią się informacje o niezaufanych certyfikatach, kontynuować pracę mimo wszystko, akceptując i instalując wszystkie certyfikaty.

3. Wprowadzić login, którym jest pełny numer wpisu, czyli np. KR-3456, oraz hasło, które składa się z małych liter, bez polskich znaków diakrytycznych i które jest zbudowane w nastepujący sposób: 3 pierwsze litery nazwiska, 3 pierwsze litery imienia, oraz 3 ostatnie cyfry numeru PESEL (np. Jan Stępień, PESEL: 78051245789, będzie mieć hasło: stejan789).
   Uwaga: W przypadku problemów z zalogowaniem proszę wysłać informację wraz z numerem PESEL na adres d.mozdzen@oirp.krakow.pl.

4. Podczas pierwszego logowania system prosi o zmianę hasła. Należy wymyślić nowe hasło. Hasło powinno składać się przynajmniej z 8 znaków. Następne logowania odbywać się będą na podstawie nowego hasła.

5. Jeżeli w systemie nie jest zapisane zdjęcie użytkownika, to przed złożeniem wniosku o legitymację należy je wprowadzić (Dane zgłoszeniowe → Dodaj/Zmień zdjęcie). Zdjęcie ma być na wprost (en face) i na jasnym jednolitym tle, takie jak do dowodu osobistego lub paszportu.

   Jeżeli zdjęcie użytkownika istnieje w systemie to proszę przejść do punktu 7.

6. Zdjęcie musi zostać zaakceptowane przez pracownika biura OIRP. Po jego akceptacji można przystąpić do składania wniosku o legitymację.

7. W celu złożenia wniosku o legitymaję kliknąć ikonę „Legitymacje".


Uwaga: Ze względu na pojawiające się błędy związane z procesowaniem wniosku przez system proszę nie zaznaczać opcji "Drugie imię".

drugie imię

8. Wybrać "uzasadnienie" wydania legitymacji oraz załączyć potwierdzenie wpłaty, a na koniec kliknąć: „Wyślij wniosek o wydanie legitymacji".
    Uwaga: Cena legitymacji w OIRP Kraków wynosi: 32 zł. Opłaty za legitymację należy dokonać przelewem na konto OIRP Kraków wpisując w tytule: "opłata za legitymację".

 

W razie pytań prosimy o kontakt: Daniel Możdżeń, mail: d.mozdzen@oirp.krakow.pl, tel. 12 41 75 113.

 

Odbiór legitymacji: siedziba OIRP (ul. Fr. Nullo 8, Kraków), III piętro, pok. 3.

 

Zamawianie legitymacji radcy prawnego
01.01.2022

Zamawianie legitymacji radcy prawnego

Legitymacje – akty prawne
01.01.2022

Legitymacje – akty prawne