NPP 2017

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Teleinformatyczna forma doręczania zbiorczych zestawień udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
02.06.2017

Teleinformatyczna forma doręczania zbiorczych zestawień udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Teleinformatyczna forma doręczania zbiorczych zestawień udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
30.12.2016

Teleinformatyczna forma doręczania zbiorczych zestawień udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych z OIRP w Krakowie deklarujących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom w 2017 roku
20.12.2016

Lista radców prawnych z OIRP w Krakowie deklarujących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom w 2017 roku

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017
18.11.2016

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.
27.10.2016

Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku
20.10.2016

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dla radców prawnych - dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
04.10.2016

Komunikat dla radców prawnych - dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej