Komunikat dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

15.11.2017

 

Komunikat dla radców prawnych

dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej

oraz edukacji prawnej

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zawiadamia, że w wykonaniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2030) zwanej dalej ustawą oraz uchwały 278/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy zwanej dalej Regulaminem, że w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w siedzibie Izby ul. płk. Fr. Nullo 8/4, w Krakowie (IV piętro), odbędzie się losowanie w celu wyznaczenia radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. W losowaniu wezmą udział radcowie prawni, którzy złożyli deklaracje oraz spełniają wymagania określone Regulaminem.

W dniu 23 listopada 2017 r. odbędzie sie posiedzenie Rady OIRP w Krakowie na którym zostaną podjęte uchwały o wyznaczeniu radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Listy, zatwierdzone wyżej wymienionymi uchwałami rady, zostaną ogłoszone na stronie internetowej OIRP w Krakowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej OIRP w Krakowie w dniu 27 listopada 2017 roku.

 

Dziekan Rady OIRP w Krakowie

dr Marcin Sala-Szczypiński

 

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018
27.11.2017

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
13.10.2017

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku