Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

16.10.2017 - 26.10.2017

 

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie rozpoczyna nabór radców prawnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 przyjmowane będą od 16 października 2017 r. od godziny 10:00 do 26 października 2017 roku.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie informuje, że wyznaczonym radcą prawnym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego radcy prawnego nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania,
  2. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego,
  3. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym,
  4. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

Deklaracje należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza, indywidualnie dla każdego wyznaczonego przez powiaty punktu (miejsca wykonywania czynności - lokalu), wskazanego dnia tygodnia i ustalonych w tym punkcie godzin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Formularze zawierające wymienione wyżej informacje dostępne będą w poniedziałek 16 października br. po godzinie 10:00 w Extranecie (po zalogowaniu!) na stronie internetowej OIRP w Krakowie pod adresem:

https://extranet.oirp.krakow.pl/pomoc-prawna/

Lista punktów jest opublikowana poniżej.

UWAGA:

Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do 26 października br. pod rygorem pozostawienia deklaracji bez rozpatrzenia.

Równocześnie informujemy, że w przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym miejscu - punkcie (miejscu wykonywania czynności - lokalu) przekroczy ustaloną dla tego miejsca wykonywania czynności liczbę radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym miejscu wyznacza się w drodze losowania. Z czynności losowania sporządza się protokół. Radcowie prawni ubiegający się o wyznaczenie, którzy nie zostaną wylosowani są zastępcami wyznaczonych radców prawnych.

Przed złożeniem deklaracji, o których mowa powyżej, istnieje możliwość weryfikacji przez radcę prawnego stanu rozliczenia składek (w Extranecie: „Ewidencja składek, lub telefonicznie: 12 410 84 00 wew. 11) i stanu wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w II cyklu szkoleniowym (2012-2014) (w Extranecie: „Doskonalenie zawodowe, lub telefonicznie: 12 410 84 00 wew. 25) (warunek wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego nie dotyczy osób, które zostały wpisane na listę radców prawnych w roku 2015 i kolejnych).

Dziekan Rady OIRP w Krakowie

dr Marcin Sala-Szczypiński


 

Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych

OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku:

 

Lp. powiat punkt/adres dni tygodnia godziny
1 bocheński Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 (pok.4) poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 7.30-11.30
środa 7.30-11.30
czwartek 7.30-11.30
piątek 7.30-11.30
2 brzeski Starostwo Powiatowe w Brzesku, ul. Głowackiego 51 (III p., pok. 308) poniedziałek 7.30-11.30
wtorek 7.30-11.30
środa 7.30-11.30
czwartek 11.30-15.30
piątek 11.30-15.30
3 dąbrowski Budynek Administracyjno-Biurowy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 poniedziałek
(druga połowa 2018)
8.00-12.00
wtorek
(druga połowa 2018)
8.00-12.00
środa
(pierwsza połowa 2018)
8.00-12.00
czwartek
(pierwsza połowa 2018)
8.00-12.00
piątek
(pierwsza połowa 2018)
8.00-12.00
4 dębicki Starostwo Powiatowe w Dębicy, ul. Parkowa 28 (IV p.) poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 8.00-12.00
środa 8.00-12.00
czwartek 8.00-12.00
piątek 8.00-12.00
5 gorlicki Dom Polsko-Słowacki, Gorlice, Rynek 2 poniedziałek 16.00-20.00
wtorek 16.00-20.00
środa 16.00-20.00
czwartek 16.00-20.00
piątek 16.00-20.00
6 krakowski Skawina, ul. Kopernika 13 poniedziałek 15.00-19.00
wtorek 11.00-15.00
środa 11.00-15.00
czwartek 11.00-15.00
piątek 11.00-15.00
Zabierzów, Rynek 1 poniedziałek 15.00-19.00
wtorek 15.00-19.00
środa 15.00-19.00
czwartek 15.00-19.00
piątek 15.00-19.00
7 limanowski Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. J. Marka 9 (pok. 102) poniedziałek 15.30-19.30
wtorek 15.30-19.30
środa 7.30-11.30
czwartek 7.30-11.30
piątek 15.30-19.30
8 myślenicki Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 5 (pok. nr 4) poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 15.00-19.00
środa 8.00-12.00
czwartek 14.00-18.00
piątek 12.00-16.00
9 nowo-sądecki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. J.Tischnera, Stary Sącz poniedziałek 13.00-17.00
wtorek 13.00-17.00
środa 13.00-17.00
czwartek 13.00-17.00
piątek 13.00-17.00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W.S. Reymonta, Tęgoborza poniedziałek 13.00-17.00
wtorek 13.00-17.00
środa 13.00-17.00
czwartek 13.00-17.00
piątek 13.00-17.00
10 nowotarski Budynek-Ośrodek Zdrowia, Czarny Dunajec, ul. Kamieniec Dolny 55 poniedziałek x
wtorek 13.00-18.00
środa 10.00-15.00
czwartek 10.00-15.00
piątek 10.00-15.00
Urząd Gminy, Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20 poniedziałek 10.00-15.00
wtorek 12.00-17.00
środa 10.00-15.00
czwartek 10.00-15.00
piątek x
11 proszowicki Starostwo Powiatowe w Proszowicach, ul. 3-go Maja 72 poniedziałek x
wtorek x
środa
(druga połowa 2018)
11.00-15.00
czwartek
(cały rok 2018)
11.00-15.00
piątek
(cały rok 2018)
11.00-15.00
12 tarnowski Urząd Gminy, Gromnik, ul. Witosa 2 poniedziałek x
wtorek 8.00-12.00
środa 11.00-15.00
czwartek x
piątek x
Urząd Gminy, Ciężkowice, Rynek 1 poniedziałek 8.00-12.00
wtorek x
środa x
czwartek 8.00-12.00
piątek 8.00-12.00
Urząd Miejski, Ryglice, Rynek 9 poniedziałek x
wtorek 8.00-12.00
środa 8.00-12.00
czwartek 8.00-12.00
piątek x
Urząd Gminy Skrzyszów, Skrzyszów 642 poniedziałek 9.00-13.00
wtorek x
środa x
czwartek x
piątek 9.00-13.00
13 tatrzański Białka Tatrzańska, Szkoła Podstawowa, ul. Środkowa 184 poniedziałek 16.00-20.00
wtorek x
środa x
czwartek x
piątek x
Bukowina Tatrzańska, Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki 36 poniedziałek x
wtorek 13.00-17.00
środa 13.00-17.00
czwartek x
piątek x
Urząd Gminy, Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312 poniedziałek x
wtorek x
środa x
czwartek 8.00-12.00
piątek 8.00-12.00
14 wielicki Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. H. Sienkiewicza 13 poniedziałek 7.30-11.30
wtorek 7.30-11.30
środa 11.30-15.30
czwartek 11.30-15.30
piątek 11.30-15.30
15 miasto Kraków Nr 30 - MOPS, os. Na Kozłówce 27 poniedziałek 15.30-19.30
wtorek 15.30-19.30
środa 15.30-19.30
czwartek 15.30-19.30
piątek 15.30-19.30
Nr 17 - UMK, Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pok. 27) poniedziałek 7.30-11.30
wtorek 7.30-11.30
środa 7.30-11.30
czwartek 7.30-11.30
piątek 7.30-11.30
Nr 18 - UMK, Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pok. 27) poniedziałek 12.00-16.00
wtorek 12.00-16.00
środa 12.00-16.00
czwartek 12.00-16.00
piątek 12.00-16.00
Nr 16 - UMK, Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pok. 6) poniedziałek 16.00-20.00
wtorek 16.00-20.00
środa 16.00-20.00
czwartek 16.00-20.00
piątek 16.00-20.00
Nr 19 - UMK, ul. Wielopole 17a (pok. 5 POM) poniedziałek 16.00-20.00
wtorek 16.00-20.00
środa 16.00-20.00
czwartek 16.00-20.00
piątek 16.00-20.00
Nr 27 - ZBK, ul. Czerwieńskiego 16 (pok. 32) poniedziałek 14.30-18.30
wtorek 14.30-18.30
środa 14.30-18.30
czwartek 14.30-18.30
piątek 14.30-18.30
Nr 28 - MCPU, Rynek Podgórski 4/2a poniedziałek 7.30-11.30
wtorek 7.30-11.30
środa 7.30-11.30
czwartek 7.30-11.30
piątek 7.30-11.30
Nr 29 - MCPU, Rynek Podgórski 4/2a poniedziałek 12.00-16.00
wtorek 12.00-16.00
środa 12.00-16.00
czwartek 12.00-16.00
piątek 12.00-16.00
16 miasto Nowy Sącz Urząd Miasta w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 17a poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 8.00-12.00
środa 8.00-12.00
czwartek 8.00-12.00
piątek 8.00-12.00
17 miasto Tarnów Urząd Miasta w Tarnowie, ul. Nowa 4 (pok. nr 313) poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 12.00-16.00
środa 8.00-12.00
czwartek 8.00-12.00
piątek 12.00-16.00

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
10.11.2017

Komunikat dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej