Podpisanie porozumienia dotyczącego udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

24.11.2017

W dniu 24 listopada 2017 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego oraz Krakowską Izbą Adwokacką reprezentowaną przez adwokata Krzysztofa Kostańskiego Wicedziekana ORA w Krakowie i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie reprezentowaną przez radcę prawnego dra Marcina Sala – Szczypińskiego Dziekana Rady OIRP w Krakowie.

Celem Porozumienia jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy Miastem, a KIA i OIRP w Krakowie na rok 2018, w zakresie realizowanego samodzielnie przez Gminę Miejską Kraków zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej – na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017r., poz. 2030).

(fot. Wiesław Majka)

Zdjęcia


Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018
27.11.2017

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018