Informacja o wysokości składek członkowskich do grudnia 2022 r.

16.11.2022

Szanowne Koleżanki i Koledzy - radcowie prawni, aplikanci radcowscy, prawnicy zagraniczni.

W celu prawidłowego realizowania zadań samorządu radców prawnych, Rada OIRP w Krakowie przypomina o obowiązku regularnego, terminowego, comiesięcznego opłacania składek członkowskich w wysokości i na zasadach określonych w uchwale nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.
 

Wysokość składek członkowskich obowiązująca do 31 grudnia 2022 roku:

Grupa składki

Składki ogółem

a) Składka ubezpieczeniowa

b) Składka członkowska

Radcowie prawni wykonujący zawód

100,00 zł

a) 19,00 zł
b) 81,00 zł

Radcowie prawni, którzy nie wykonują zawodu

81,00 zł

a) –
b) 81,00 zł

Radcowie prawni emeryci i renciści wykonujący zawód

61,00 zł

a) 19,00 zł
b) 42,00 zł

Radcowie prawni emeryci i renciści, którzy nie wykonują zawodu

Zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej

a) –
b) –

Prawnicy zagraniczni spoza UE

59,50 zł

a) 19,00 zł
b) 40,50 zł

Prawnicy zagraniczni z UE

100,00 zł

a) 19,00 zł
b) 81,00 zł

Aplikanci radcowscy

20,00 zł

a) –
b) 20,00 zł

Radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego

Zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej

Radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i wykonują zawód radcy prawnego

61,00 zł

a) 19,00 zł
b) 42,00 zł

Radcowie prawni którzy nie wykonują zawodu  zarejestrowani w GUP

Zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej

a) –
b) –

Radcowie prawni przebywający na urlopie wychowawczym

Zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej (na wniosek)

a) –
b) –

 
Składki prosimy opłacać na rachunek bankowy OIRP w Krakowie Bank PEKAO SA III O/Kraków, Nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100. W tytule przelewu należy wpisać "Składki oraz imię i nazwisko".    

Składkę za dany miesiąc należy uiścić do końca miesiąca.

Stan zobowiązań składkowych można sprawdzić po zalogowaniu do Extranetu - w zakładce ”Ewidencja składek”.

W przypadku konieczności uzyskania bliższych informacji odnośnie stanu zobowiązań składkowych prosimy kontaktować się z Działem Księgowości pod nr tel. 12 41 45 911.

Informujemy, iż na wpłaty z tytułu składek członkowskich oraz opłaty za wpis na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich nie są wystawiane faktury VAT, ponieważ nie podlegają przepisom ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług. Opłaty wpisowe i składki członkowskie wynikają z przynależności do samorządu radcowskiego określonej przepisami ustawy o radcach prawnych.

 

Skarbnik Rady OIRP w Krakowie

radca prawny Piotr Lato

 

Artykuły powiązane


Informacja o zmianie wysokości składek członkowskich od stycznia 2023 r.
09.12.2022

Informacja o zmianie wysokości składek członkowskich od stycznia 2023 r.