Informacja o zmianie wysokości składek członkowskich od stycznia 2023 r.

09.12.2022

Szanowne Koleżanki i Koledzy - radcowie prawni, aplikanci radcowscy, prawnicy zagraniczni.

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 28 października 2022 r. podjęła uchwałę nr 116/XI/2022 zmieniającą uchwałę nr 7/VIII/2010 KRRP w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału.

Po dokonanych zmianach, od dnia 1 stycznia 2023 r. wysokość miesięczna składki członkowskiej i ubezpieczeniowej będzie kształtować się następująco:

Grupa składki

Składki ogółem

a) Składka ubezpieczeniowa

b) Składka członkowska

Radcowie prawni wykonujący zawód

130,00 zł

a) 19,00 zł
b) 111,00 zł

Radcowie prawni, którzy nie wykonują zawodu oraz radcowie prawni z zawieszonym prawem do wykonywania zawodu

111,00 zł

a) –
b) 111,00 zł

Radcowie prawni emeryci i renciści wykonujący zawód

79,00 zł

a) 19,00 zł
b) 60,00 zł

Radcowie prawni emeryci i renciści, którzy nie wykonują zawodu

Zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej

a) –
b) –

Radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i wykonują zawód radcy prawnego

79,00 zł

a) 19,00 zł
b) 60,00 zł

Radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego

Zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej

a) –
b) –

Radcowie prawni którzy nie wykonują zawodu zarejestrowani w GUP

Zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej (na wniosek)

a) –
b) –

Radcowie prawni przebywający na urlopie wychowawczym

Zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej (na wniosek)

a) –
b) –

Aplikanci radcowscy

30,00 zł

a) –
b) 30,00 zł

Prawnicy zagraniczni spoza UE wykonujący zawód

74,50 zł

a) 19,00 zł
b) 55,50 zł

Prawnicy zagraniczni spoza UE nie wykonujący zawodu

55,50 zł

a) –

b) 55,50 zł

Prawnicy zagraniczni z UE wykonujący zawód

130,00 zł

a) 19,00 zł
b) 111,00 zł

Prawnicy zagraniczni z UE  nie wykonujący zawodu

111,00 zł

a) –

b) 111,00 zł

 

Składki prosimy opłacać na rachunek bankowy OIRP w Krakowie Bank PEKAO SA III O/Kraków, Nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100. W tytule przelewu należy wpisać "Składki oraz imię i nazwisko".    

Składkę za dany miesiąc należy uiścić do końca miesiąca.

Stan zobowiązań składkowych można sprawdzić po zalogowaniu do Extranetu - w zakładce ”Ewidencja składek”.

W przypadku konieczności uzyskania bliższych informacji odnośnie stanu zobowiązań składkowych prosimy kontaktować się z Działem Księgowości pod nr tel. 12 41 45 911.

Informujemy, iż na wpłaty z tytułu składek członkowskich oraz opłaty za wpis na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich nie są wystawiane faktury VAT, ponieważ nie podlegają przepisom ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług. Opłaty wpisowe i składki członkowskie wynikają z przynależności do samorządu radcowskiego określonej przepisami ustawy o radcach prawnych.

 

Skarbnik Rady OIRP w Krakowie

radca prawny Piotr Lato

 

Artykuły powiązane


Informacja o wysokości składek członkowskich do grudnia 2022 r.
16.11.2022

Informacja o wysokości składek członkowskich do grudnia 2022 r.