Obowiązki zawodowe

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Kolportaż elektronicznej wersji czasopisma "Radca Prawny"
29.07.2014

Kolportaż elektronicznej wersji czasopisma "Radca Prawny"

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Umowa generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2014-2016
31.01.2014

Umowa generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2014-2016

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Przypomnienie o obowiązkach względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
10.10.2013

Przypomnienie o obowiązkach względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja o terminie uiszczania składki radcowskiej
06.01.2011

Informacja o terminie uiszczania składki radcowskiej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wysokość składek członkowskich i składki ubezpieczeniowej obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku
29.12.2010

Wysokość składek członkowskich i składki ubezpieczeniowej obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Obowiązek szkolenia zawodowego radcy prawnego
01.09.2009

Obowiązek szkolenia zawodowego radcy prawnego

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Przypomnienie o obowiązkach względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
01.01.2009

Przypomnienie o obowiązkach względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja w zakresie obowiązku opłacania składek członkowskich
01.01.2009

Informacja w zakresie obowiązku opłacania składek członkowskich

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wysokości składki członkowskiej obowiązujące od 1.01.2008r.
01.01.2008

Wysokości składki członkowskiej obowiązujące od 1.01.2008r.