Komunikat KRRP w sprawie kas fiskalnych

10.12.2014

 

Komunikat KRRP w sprawie kas fiskalnych

Mając na względzie treść Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., Krajowa Rada Radców Prawnych przypomina o obowiązku ewidencjonowania usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących.

W odróżnieniu od obecnego stanu prawnego, dla zaktualizowania się powyższego obowiązku, bez znaczenia pozostanie obrót uzyskany uprzednio z tytułu świadczenia usług o których mowa powyżej oraz sposób otrzymania zapłaty. Jako zasadę generalną należy więc przyjąć, że po dniu 1 stycznia 2015 r., świadczenie przez radców prawnych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, powinno być ewidencjonowane przy pomocy kasy rejestrującej.

Minister Finansów przewidział jednak okres na dostosowanie się do nowych przepisów. Radcowie prawni którzy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia korzystali ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, na przygotowanie się do ewidencjonowania świadczonych na rzecz osób fizycznych usług za pomocą kasy rejestrującej mają czas do 1 marca 2015 r. W tej dacie kasa rejestrująca powinna być zafiskalizowana oraz zgłoszona do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku radców prawnych, którzy prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczną po dniu 1 stycznia 2015 r., świadczenie usług na rzecz osób fizycznych zwolnione będzie z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano usługę związaną z obowiązkiem ewidencyjnym.

Źródło informacji: Biuletyn Informacyjny KRRP nr 15/IX/2014 z 2 grudnia 2014 r.