Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wykaz lekarzy sądowych Sądu Okręgowego w Krakowie /wrzesień 2016 r./

Wykaz lekarzy sądowych Sądu Okręgowego w Krakowie /wrzesień 2016 r./

INFORMACJA O LEKARZU SĄDOWYM


Z dniem 1 lutego 2008 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 123, poz. 849 z późn. zm.). Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego (sądu, prokuratury, policji) uczestników postępowania (tj. stron, ich pełnomocników, przedstawicieli ustawowych, świadków, oskarżonych, obrońców) z powodu choroby.
Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który:


1) ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3) nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4) ma nieposzlakowaną opinię,
5) uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,
6) ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.


Za każde wydane zaświadczenie lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz.U.2013.467), tj. 100 zł, wypłacane przez Prezesa Sądu Okręgowego.
Swoją kandydaturę do pełnienia funkcji lekarza sądowego osoba spełniająca w/w warunki winna zgłosić właściwej okręgowej radzie lekarskiej, która – wraz z rekomendacją – przekaże listę nazwisk Prezesowi Sądu Okręgowego. Z kandydatem do tej funkcji umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego podpisuje Prezes Sądu Okręgowego. Przed zawarciem umowy Prezes Sądu Okręgowego zasięga z Krajowego Rejestru Karnego informacji o kandydacie na lekarza sądowego.

Wykaz lekarzy sądowych.

Pliki do pobrania

LISTA_lekarzy_wrzesień_2016.docx 15.9 KB docx

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Rozwiązanie umowy o wykonanie czynności lekarza sądowego.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 27 lutego 2017 r. została rozwiązana umowa o wykonywanie...


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa