Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Obowiązki zawodowe

Obowiązki zawodowe

Tekst ujednolicony Kodeksu Etyki Radcy Prawnego po zmianach przyjętych przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych


Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych podjął 8 lipca uchwałę Nr 1/2022 w sprawie nowelizacji Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. W załączeniu publikujemy tekst ujednolicony Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.


Zamawianie legitymacji radcy prawnego


Instrukcja zamawiania legitymacji radcy prawnego


Legitymacje – akty prawne


  • Uchwała Nr 68/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011 roku w sprawie wzoru legitymacji radcy prawnego, wzoru legitymacji aplikanta radcowskiego oraz wzoru legitymacji prawnika zagranicznego


Informacja w sprawie zamawiania legitymacji radcy prawnego


W związku z pojawiającymi się pytaniami o to jak postępować w przypadku nowych zamówień na legitymacje Radców Prawnych informujemy


Informacja PWPW w związku z wytwarzaniem legitymacji radcy prawnego, aplikanta radcowskiego i prawnika zagranicznego


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych informuje, że od 1 lipca 2018 instalowanie certyfikatów podpisu kwalifikowanego i niekwalifikowanego nie będzie możliwe


Informacja OBSiL KRRP - minimalne wynagrodzenie


Informacja OBSiL o obowiązkach radców prawnych wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę...Wniosek o wpis na listę mediatorów


Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.


Księga logo - znak KIRP


Księga logo ze wzorem logo zawierającym graficzny obraz sygnetu bazowego wraz z typografią (wersja podstawowa - logo) oraz inne wersje logo możliwe do zastosowania.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Nowe logotypy z okazji jubileuszu 35-lecia samorządu radców prawnych


Z okazji obchodów jubileuszu 35-lecia samorządu radców prawnych stworzono nowe logotypy...


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Karta ewidencyjna


Zbliża się termin 1 lipca 2015 r., w którym wejść mają w życie przepisy uprawniające radców prawnych do świadczenia pomocy prawnej w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym. Przygotowany jest także projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2015 roku „w sprawie sposobu zapewnienia korzystania oskarżonemu z pomocy obrońcy z urzędu", który nakłada na Rady OIRP oraz Okręgowe Rady Adwokackie obowiązki związane z przekazywaniem Prezesom właściwych sądów wykazów odpowiednio radców prawnych (wpisanych na listę prowadzoną przez daną OIRP) oraz wykazów adwokatów.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat KRRP w sprawie kas fiskalnych


Mając na względzie treść Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., Krajowa Rada Radców Prawnych przypomina o obowiązku ewidencjonowania usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Kolportaż elektronicznej wersji czasopisma "Radca Prawny"


Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do radców prawnych, którzy chcieliby otrzymywać elektroniczną wersję czasopisma „Radca Prawny" o podanie adresu e- mail, na który mają być przesyłane ww. czasopismo oraz ewentualne informacje z KRRP.

W celu podania adresu e- mail należy wypełnić formularz znajdujący sie pod adresem:

http://oirp.krakow.pl/BiuletynKIRP.htm


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Przypomnienie o obowiązkach względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. nakłada na radców prawnych obowiązki w zakresie rejestrowania transakcji i informowania GIIF o transakcjachARTYKUŁ ARCHIWALNY

Przypomnienie o obowiązkach względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej


Przypominamy Koleżankom i Kolegom wykonującym zawód poza stosunkiem pracy, o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa