Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Komunikat dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 

Komunikat dla radców prawnych

dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej

oraz edukacji prawnej

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zawiadamia, że w wykonaniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2030) zwanej dalej ustawą oraz uchwały 278/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy zwanej dalej Regulaminem, że w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w siedzibie Izby ul. płk. Fr. Nullo 8/4, w Krakowie (IV piętro), odbędzie się losowanie w celu wyznaczenia radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. W losowaniu wezmą udział radcowie prawni, którzy złożyli deklaracje oraz spełniają wymagania określone Regulaminem.

W dniu 23 listopada 2017 r. odbędzie sie posiedzenie Rady OIRP w Krakowie na którym zostaną podjęte uchwały o wyznaczeniu radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Listy, zatwierdzone wyżej wymienionymi uchwałami rady, zostaną ogłoszone na stronie internetowej OIRP w Krakowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej OIRP w Krakowie w dniu 27 listopada 2017 roku.

 

Dziekan Rady OIRP w Krakowie

dr Marcin Sala-Szczypiński

 

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018


Rada OIRP w Krakowie zawiadamia, że została sporządzona lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku


Od 16.10.br. od godziny 10:00 rozpoczyna się przyjmowanie deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa