Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Kancelaria poszukuje do pracy aplikantów radcowskich

Kancelaria poszukuje do pracy aplikantów radcowskich

 

Kancelaria Prawna Jarosław Wrona – Radca Prawny
poszukuje do pracy w Krakowie
aplikantów radcowskich pierwszego roku
na stanowisko asystenta Radcy Prawnego

Poszukujemy aplikantów radcowskich pierwszego roku (kandydatek i kandydatów) na stanowisko asystenta Radcy Prawnego. Rekrutacja polega na selekcji zgłoszonych aplikacji, rozmowie kwalifikacyjnej, podjęciu współpracy na okres próbny, a następnie nawiązaniu stałej współpracy.

Do obowiązków osoby aplikującej będzie należało, w szczególności:

 • sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, projektów umów oraz innych dokumentów w bieżącej działalności kancelarii,
 • koordynowanie obiegu dokumentów oraz dbanie o ich kompletność,
 • pomoc Radcy Prawnemu w prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych, z możliwością samodzielnego powierzenia prowadzenia tych spraw, w tym reprezentacji przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi i innymi organami.

Od osoby aplikującej oczekuje się:

 • wpisu na listę aplikantów radcowskich (pierwszy rok),
 • umiejętności szybkiego uczenia się i poznawania niepraktykowanych dotąd dziedzin prawa, odpowiedzialności za prowadzone zadania, a także odporności na stres,
 • wysokiej kultury osobistej, zaradności, samoorganizacji i samodzielności,
 • umiejętności czytania, pisania i rozmowy w języku angielskim, z uwzględnieniem znajomości języka prawniczego,  
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera, aplikacji biurowych i systemów informacji prawnych.
 • Mile widziane prawo jazdy kategorii B.

Kancelaria oferuje:

 • po okresie próbnym, zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zdobycie wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres: sekretariat@wrona.biz do dnia 15 października 2019 roku w tytule maila wpisując REKRUTACJA.

Dodatkowo prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w CV: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z dnia 2018.05.24) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

Kancelaria informuje także, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Jarosław Wrona – Radca Prawny, ul. Juliusza Lea 19A/7, 30-048 Kraków, adres poczty elektronicznej (e-mail): kancelaria@wrona.biz,
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem, na przykład: podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne czy rachunkowo – księgowe,
 • Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przechowywanie danych na poczet przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres jednego roku,
 • Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową dopuszczenia do procesu rekrutacji,
 • Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa