Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Komunikat wyborczy z dn. 30.12.2019r.

Komunikat wyborczy z dn. 30.12.2019r.

KOMUNIKAT - WYBORY 2020 ROK

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie na podstawie Uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z późn. zm.: w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu informuje, że:

 

1.   Uchwałą Nr 1066/X/2019 Rady OIRP w Krakowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, powołała Okręgową Komisję Wyborczą w składzie:

 • Barbara Biedroń
 • Waldemar Bieracki
 • Zbigniew Biernat
 • Marta Jakubowska
 • Maciek Knopek
 • Marta Kuzaj
 • Piotr Lampa
 • Joanna Mirowska-Tobiasz
 • Nina Stępska-Horsztyńska
 • Beata Śpitalniak

2.   Uchwałą 1065/X/2019 Rady OIRP w Krakowie z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie przygotowania wyborów delegatów na zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie XI kadencji, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zwołała zebrania rejonowe w celu wyboru delegatów na zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie XI kadencji w następujących terminach i miejscach:

 1. dla rejonu I na dzień 24 lutego 2020 r. na godz. 16.00 w Krakowie - Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego (adres: Kraków, Al. 29 listopada 46),
 2. dla rejonu II na dzień 25 lutego 2020 r. na godz. 16.00 w Krakowie - Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego (adres: Kraków, Al. 29 listopada 46),
 3. dla rejonu III na dzień 26 lutego 2020 r. na godz. 16.00 w Krakowie - Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego (adres: Kraków, Al. 29 listopada 46),
 4. dla rejonu IV na dzień 27 luty 2020 r. na godz. 16.00 w Krakowie - Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego (adres: Kraków, Al. 29 listopada 46),
 5. dla rejonu V na dzień 2 marca 2020 r. na godz. 16.00 w Krakowie - Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego (adres: Kraków, Al. 29 listopada 46),
 6. dla rejonu VI na dzień 3 marca 2020 r. na godz. 16.00 w Krakowie - Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego (adres: Kraków, Al. 29 listopada 46),
 7. dla rejonu VII na dzień 4 marca 2020 r. na godz. 16.00 w Krakowie - Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego (adres: Kraków, Al. 29 listopada 46),
 8. dla rejonu VIII na dzień 5 marca 2020 r. na godz. 16.00 w Krakowie - Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego (adres: Kraków, Al. 29 listopada 46),
 9. dla rejonu IX na dzień 28 lutego 2020 r. na godz. 16.00 w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University (adres: Nowy Sącz, ul. Zielona 27),
 10. dla rejonu X na dzień 6 marca 2020 r. na godz. 16.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Sala AULA (adres: Tarnów, ul. Mickiewicza 8).

3.   Podział terenu działania OIRP w Krakowie na dziesięć rejonów został dokonany Uchwałą Nr 1/X/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia OIRP w Krakowie z dnia 12 grudnia 2019 r. w następujący sposób:

      rejon I (Kraków) obejmujący radców prawnych zamieszkałych w Krakowie oraz w powiatach: krakowskim, myślenickim, proszowickim i wielickim, których nazwiska rozpoczynają się od litery „A - Dep”;

       rejon II (Kraków) obejmujący radców prawnych zamieszkałych w Krakowie oraz w powiatach: krakowskim, myślenickim, proszowickim i wielickim, których nazwiska rozpoczynają się od litery „Der - Her”;

       rejon III (Kraków) obejmujący radców prawnych zamieszkałych w Krakowie oraz w powiatach: krakowskim, myślenickim, proszowickim i wielickim, których nazwiska rozpoczynają się od litery „Hes – Kowalh”;

       rejon IV (Kraków) obejmujący radców prawnych zamieszkałych w Krakowie oraz w powiatach: krakowskim, myślenickim, proszowickim i wielickim, których nazwiska rozpoczynają się od litery „Kowali - Mam”;

       rejon V (Kraków) obejmujący radców prawnych zamieszkałych w Krakowie oraz w powiatach: krakowskim, myślenickim, proszowickim i wielickim, których nazwiska rozpoczynają się od litery „Man – Paw”;

       rejon VI (Kraków) obejmujący radców prawnych zamieszkałych w Krakowie oraz w powiatach: krakowskim, myślenickim, proszowickim i wielickim, których nazwiska rozpoczynają się od litery „Pay - Sij”;

       rejon VII (Kraków) obejmujący radców prawnych zamieszkałych w Krakowie oraz w powiatach: krakowskim, myślenickim, proszowickim i wielickim, których nazwiska rozpoczynają się od litery „Sik - Toj”;

       rejon VIII (Kraków) obejmujący radców prawnych zamieszkałych w Krakowie oraz w powiatach: krakowskim, myślenickim, proszowickim i wielickim, których nazwiska rozpoczynają się od litery „Tok - Ż”;

       rejon IX (Nowy Sącz) obejmujący radców prawnych zamieszkałych w Nowym Sączu oraz w powiatach: nowosądeckim, gorlickim, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim;

       rejon X (Tarnów) obejmujący radców prawnych zamieszkałych w Tarnowie oraz w powiatach: bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, dębickim i tarnowskim.

4.  Zgłoszeń kandydatów na delegatów na zgromadzenia OIRP w Krakowie XI kadencji dokonuje się w formie pisemnej poprzez ich złożenie w biurze Rady OIRP w Krakowie z adresem: 31 – 543 Kraków, ul. Płk. Francesco Nullo 8/4, lub nadesłanie na wskazany adres Biura Rady w terminie do:

1)  dla rejonu I do dnia 27 stycznia 2020 roku włącznie,

2)  dla rejonu II do dnia 27 stycznia 2020 roku włącznie,

3)  dla rejonu III do dnia 27 stycznia 2020 roku włącznie,

4)  dla rejonu IV do dnia 28 stycznia 2020 roku włącznie,

5)  dla rejonu V do dnia 3 lutego 2020 roku włącznie,

6)  dla rejonu VI do dnia 3 lutego 2020 roku włącznie,

7)  dla rejonu VII do dnia 3 lutego 2020 roku włącznie,

8)  dla rejonu VIII do dnia 4 lutego 2020 roku włącznie,

9)  dla rejonu IX do dnia 29 stycznia 2020 roku włącznie,

10)  dla rejonu X do dnia 5 lutego 2020 roku włącznie.

 

Zgłoszenia kandydata winno zawierać:

 1. imię (imiona) i nazwisko i numer wpisu na listę radcy prawnego kandydata;
 2. wskazanie organu do którego kandydat kandyduje „Delegat na zgromadzenie OIRP w Krakowie XI kadencji”;
 3. zgodę kandydata na kandydowanie;
 4. imię (imiona) i nazwisko i numer wpisu na listę radcy prawnego osoby zgłaszającej.

 

Lista zgłoszonych kandydatów może zostać uzupełniona w dniu zebrania rejonowego jeżeli liczba kandydatów na delegatów byłaby mniejsza niż liczba mandatów obsadzanych
w danych wyborach rejonowych. Listę uzupełnia osoba prowadząca zebranie.

Przykładowy wzór zgłoszenia kandydata znajduje się na stronie internetowej www.oirp.krakow.pl w zakładce „Wybory 2020”.

Głosowanie na zebraniach rejonowych przeprowadza się w sposób elektroniczny.

 

Dr Marcin Sala-Szczypiński

Dziekan Rady OIRP w Krakowie

Pliki do pobrania

Zgłoszenie kandydata na delegata na zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie XI kadencji 25.5 KB doc

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat OKW OIRP w Krakowie z 19.02.2020


Listy kandydatów na delegatów dla rejonów: IV, V, VI, VII, VIII, IX, X


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat OKW z dn. 12.02.2020r.


Listy kandydatów na delegatów dla rejonów I, II, III.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat OKW z dn. 16.01.2020r.


Okręgowa Komisja Wyborcza OIRP w Krakowie przypomina i informuje, że o zachowaniu terminu zgłoszenia kandydatów na delegatów decyduje data wpływu zgłoszenia do Biura Rady OIRP w Krakowie.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa