Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026.


W dniu 21.12.2022r. pomiędzy KIRP a UNIQA TU S.A. została zawarta Umowa Generalna ws. programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026.ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dotyczący ubezpieczenia - zmiana osoby do kontaktu w WTW w sprawach szkód radców prawnych


Pragniemy poinformować, iż zgodnie z Umową Generalną zawartą pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. (aktualnie UNIQA TU SA) w dniu 11 grudnia 2019 roku, dotyczącą okresu od 2020 do 2022 roku, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat w sprawie ubezpieczeń w ramach Umowy Generalnej na 2021 rok


Pragniemy poinformować, iż Umowa Generalna zawarta pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w dniu 11 grudnia 2019 roku w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC radców prawnych obowiązuje nadal na niezmienionych zasadach, przy czym sumy gwarancyjne podane w EUR zostają przeliczone na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w dniu 4 stycznia 2021r. zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Pandemia SARS -CoV -2 a ubezpieczenia


Opinie ekspertów Willis Towers


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Umowa Generalna pomiędzy KIRP a TUiR AXA w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2020-2022


Mamy przyjemność poinformować, że 11 grudnia 2019 roku została zawarta, za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., nowa Umowa Generalna pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Umowa generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2014-2019


Umowa w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych wraz załączniikami, a także polisy ubezpieczeniowe


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Radcowie pytają o program ubezpieczeń KIRP - PZU


Umowa Generalna między KIRP a PZU, Warta i Axa zapewnia radcom prawnym wszechstronną ochronę wykonywanych czynności zawodowych.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ubezpieczenie utraty dochodu, czyli jak przetrwać trudne chwile


Otrzymywanie wypłat rekompensaty co tydzień, mimo niezdolności do wykonywania pracy – czy taki scenariusz jest możliwy? Okazuje się, że tak, a służy temu coraz popularniejsze na naszym rynku ubezpieczenie utraty dochodu. To bardzo praktyczne narzędzie służące zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego, zwłaszcza dla osób wykonujących wolne zawody, jak radcy prawni.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Przewodnik po ubezpieczeniach dostępnych dla członków KIRP w ramach Umowy Generalnej KIRP – PZU SA, TUiR Warta SA i AXA TUiR SA


Informator poświęcony ubezpieczeniom zawodowym dla radców prawnych (firmy iExpert.pl zajmującej się obsługą Umowy Generalnej między KIRP a PZU). Informator zawiera wyciąg najważniejszych informacji dotyczących ubezpieczenia działalności zawodowej radcy prawnego.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Umowa generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2014-2016


Umowa generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych zawarta w dniu 17 października 2013 roku w Warszawie wraz załączniikami, a także polisy ubezpieczeniowe.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa