Radcowie pytają o program ubezpieczeń KIRP - PZU

15.12.2016

 

Umowa Generalna między KIRP a PZU, Warta i Axa zapewnia radcom prawnym wszechstronną ochronę wykonywanych czynności zawodowych. W sumie umowa zawiera 7 różnych ubezpieczeń, które pokrywają 17 ryzyk. Wszystko po to, by niezależnie od skali i formy prowadzonej działalności, oraz etapu kariery radcy, każdy miał zapewnioną skuteczna ochronę zawodową.

 

Program jest obszerny, dlatego ze strony radców często pojawiają się wątpliwości dotyczące konkretnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Wykorzystując wiedzę konsultantów iExpert.pl - firmy obsługującej Umowę Generalną - postaramy się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania. 

 

O tym jak działa obowiązkowe OC radcy prawnego, o dostępnych ubezpieczeniach i sposobie zgłaszania roszczeń informujemy w formie pytań i odpowiedzi.

 

Jaka jest podstawa prawna ubezpieczenia obowiązkowego i od kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa?

Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 roku. Rozporządzenie określa wymóg zawarcia obowiązkowego OC, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania przez ubezpieczonego zawodu.

W przypadku ubezpieczeń nadwyżkowych ochrona rozpoczyna się najwcześniej dnia następnego po złożeniu wniosku lub innej, późniejszej daty wybranej przez radcę lub kancelarię.

 

Ubezpieczenie obowiązkowe radcy prawnego tworzą OC podstawowe i OC dodatkowe, jaka jest między nimi różnica?

W OC podstawowym suma gwarancyjna 100 tys. euro dotyczy jednego wypadku ubezpieczeniowego. W OC dodatkowym suma gwarancyjna 250 tys. euro dotyczy wszystkich zdarzeń, aż do wyczerpania limitu w wysokości 15 mln euro dla wszystkich ubezpieczonych radców w rocznym okresie ubezpieczenia.


Czy radca prawny jest chroniony przed szkodami wyrządzonymi przez jego pracowników?

Nie w każdym przypadku. W ramach OC obowiązkowego ochrona obejmuje pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, dzieło lub zlecenie. Jeśli pracownicy zatrudnieni są przez spółkę, szkody wyrządzone przez pracowników nie są objęte ochroną polisy obowiązkowej. W takim przypadku ochronę zapewnia OC nadwyżkowe kancelarii.

 

Czy ubezpieczenie obowiązkowe OC chroni spółkę?

Obowiązkowa polisa nie gwarantuje pełnej ochrony dla spółek zatrudniających pracowników oraz podwykonawców. Dotyczy to także sytuacji, w której nie można przypisać konkretnej osobie (radcy lub innemu prawnikowi) odpowiedzialności za powstałą szkodę.

 

Kto może skorzystać z nadwyżkowego ubezpieczenia OC kancelarii?

Zarówno kancelaria, spółka jaki i radca prawny. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla tych podmiotów, które chcą poszerzyć zakres ochrony m.in. o dokumenty, podwykonawców oraz dla tych, którzy chcą tylko zwiększyć sumę gwarancyjną (nawet do 20 mln bez indywidualnej oceny ryzyka).

 

Czym różni się wariant Act Committed od wariantu Claims Made w ubezpieczeniu nadwyżkowym?

Act committed - szkoda może być zgłoszona także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie, które doprowadziło do szkody zaszło w okresie trwania ubezpieczenia. Jedynym ograniczeniem są terminy przedawnień roszczeń wynikających z k.c.

Claims made - szkoda musi zostać zgłoszona w okresie trwania ubezpieczenia oraz warunkowo 36 miesięcy po jego wygaśnięciu.

 

Czy można ubezpieczyć tylko kontrakt?

Tak ale ponieważ oferta każdorazowo wymaga indywidualnej oceny ryzyka, radcowie i kancelarie zainteresowane ubezpieczeniem muszą kontaktować się bezpośrednio z konsultantami iExpert.pl.

Gdzie i w jakim terminie mogę zgłosić szkodę?

Szkody z zakresu ubezpieczeń likwiduje PZU, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez poszkodowanego, ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić o tym ubezpieczyciela w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w procesie zgłoszenia szkody zapraszamy do kontaktu lidia.rumianek@iexpert.pl lub kontakt telefoniczny 882 024 303.

 

Jak wygląda proces likwidacji szkody - z której polisy jest wypłacane roszczenie?

Jeśli roszczenie będzie skierowane bezpośrednio do radcy prawnego to najpierw wypłata następuje z ubezpieczenia obowiązkowego - OC podstawowego i kolejno z OC dodatkowego. Jeśli suma polisy obowiązkowej nie pokryje roszczenia, brakująca kwota wypłacana jest z polisy nadwyżkowej, o ile taką posiada.

W przypadku roszczenia skierowanego do kancelarii prawnej, gdzie nie będzie można przypisać odpowiedzialności radcy prawnemu proces likwidacji będzie prowadzony tylko z ubezpieczenia OC kancelarii.

 

Czy jest możliwość ochrony w ramach pełnionych funkcji zleconych?

Każdy radca prawny może ubezpieczyć wykonywane przez siebie czynności jako doradca restrukturyzacyjny, kurator bądź likwidator.

 

Każdy etap prowadzenia działalności wymaga zróżnicowanej ochrony - innego poziomu zabezpieczenia wymaga początkujący radca prawny, a innego kancelaria realizująca duże kontrakty, zatrudniająca pracowników i podwykonawców. Dlatego warto znać możliwości jakie stwarza Umowa Generalna by skutecznie dopasować ochroną do aktualnych potrzeb.

 

Zachęcamy do pobrania informatora przygotowanego przez iExpert.pl, w którym znajduje się pełen wykaz ubezpieczeń zawartych w Umowie Generalnej  Pobierz >>


Lidia Rumianek
iExpert.pl