Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy – radcowie prawni z OIRP w Krakowie,

Uprzejmie informuję, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie rozpoczyna nabór deklaracji radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019 przyjmowane będą od 8 października 2018 r. od godziny 12:00 do 22 października 2018 r. do godziny 24:00.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie informuje, że wyznaczonym radcą prawnym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego radcy prawnego nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie,
  2. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego,
  3. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym (przedmiotem oceny będzie spełnienie obowiązków szkoleniowych w zakończonym III cyklu – od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2017r.). Warunek wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym nie dotyczy osób, które zostały wpisane na listę radców prawnych w 2018 roku.
  4. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji,
  5. nie spełnia warunków w zakresie specjalizacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wymaganych i wskazanych przez powiat podczas poszczególnych dyżurów.

Deklaracje należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza, indywidualnie dla każdego wyznaczonego przez powiaty punktu (miejsca wykonywania czynności - lokalu), wskazanego dnia tygodnia i ustalonych w tym punkcie godzin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Formularze zawierające wymienione wyżej informacje dostępne są w Extranecie (po zalogowaniu!) na stronie internetowej OIRP w Krakowie pod adresem:

https://extranet.oirp.krakow.pl/pomoc-prawna/

Lista punktów jest opublikowana poniżej.

UWAGA:

Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019 winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do 22 października br. do godz. 24:00 pod rygorem pozostawienia deklaracji bez rozpatrzenia.

Równocześnie informujemy, że w przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym miejscu - punkcie (miejscu wykonywania czynności - lokalu) przekroczy ustaloną dla tego miejsca wykonywania czynności liczbę radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, radcę prawnego (radców prawnych) wyznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym miejscu wyznacza się w drodze losowania. Z czynności losowania sporządza się protokół. Radcowie prawni ubiegający się o wyznaczenie, którzy nie zostaną wylosowani są zastępcami wyznaczonych radców prawnych.

Przed złożeniem deklaracji, o których mowa powyżej, istnieje możliwość weryfikacji przez radcę prawnego stanu rozliczenia składek (w Extranecie: „Ewidencja składek” lub telefonicznie: 12 41 45 911) i stanu wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w III cyklu szkoleniowym (2015-2017) (w Extranecie: „Doskonalenie zawodowe” lub telefonicznie: 12 41 45 900).

Dziekan Rady OIRP w Krakowie

dr Marcin Sala-Szczypiński

 


 

Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych

OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku:

 

Lp. Powiat punkt/adres dni tygodnia godziny
1 bocheński Starostwo Powiatowe w Bochni, Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 (pok.4) poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 7.30-11.30
środa 7.30-11.30
czwartek 7.30-11.30
piątek 7.30-11.30
2 brzeski Starostwo Powiatowe w Brzesku, Brzesko, ul. Głowackiego 51 (III p., pok. 308)  poniedziałek 7.30-11.30
wtorek 7.30-11.30
środa 7.30-11.30
czwartek 11.30-15.30
piątek 11.30-15.30
3 dąbrowski Budynek Administracyjno-Biurowy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 poniedziałek  (II półrocze) 8.00-12.00

wtorek
(II półrocze)

8.00-12.00
środa
(I półrocze)
8.00-12.00

czwartek
(I półrocze)

8.00-12.00
piątek
(I półrocze)
8.00-12.00
4 dębicki Starostwo Powiatowe w Dębicy, Dębica, ul. Parkowa 28 (IV p. pok. 409) poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 8.00-12.00
środa 8.00-12.00
czwartek 8.00-12.00
piątek 8.00-12.00
5 gorlicki Urząd Miejski w Bobowej,
Rynek 21, 38-350 Bobowa
poniedziałek 16.00-20.00
wtorek 16.00-20.00
środa 16.00-20.00
czwartek 16.00-20.00
piątek 16.00-20.00
6 krakowski Skawina, ul. Kopernika 13 poniedziałek 15.00-19.00
wtorek 11.00-15.00
środa 11.00-15.00
czwartek 11.00-15.00
piątek 11.00-15.00
Zabierzów, Rynek 1 poniedziałek 15.00-19.00
wtorek 15.00-19.00
środa 15.00-19.00
czwartek 15.00-19.00
piątek 15.00-19.00
7 limanowski Starostwo Powiatowe w Limanowej, Limanowa, ul. J. Marka 9 poniedziałek 15.30-19.30
wtorek 15.30-19.30
środa 7.30-11.30
czwartek 7.30-11.30
piątek 15.30-19.30
8 myślenicki Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Myślenice, ul. K. Wielkiego 5 (pok. nr 4) poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 15.00-19.00
środa 8.00-12.00
czwartek 14.00-18.00
piątek 12.00-16.00
9 nowosądecki Liceum Ogólnokształcące im. M.Curie-Skłodowskiej,
ul. Partyzantów 15, Stary Sącz
poniedziałek 13.00-17.00
wtorek 13.00-17.00
środa 13.00-17.00
czwartek 13.00-17.00
piątek 13.00-17.00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W.S. Reymonta,
Tęgoborza
poniedziałek 13.00-17.00
wtorek 13.00-17.00
środa 13.00-17.00
czwartek 13.00-17.00
piątek 13.00-17.00
10 nowotarski Urząd Miejski w Rabce Zdrój,
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka Zdrój
poniedziałek 13.00-17.00
wtorek 8.00-12.00
środa 8.00-12.00
czwartek 8.00-12.00
piątek 10.00-14.00
Urząd Gminy w Jabłonce,
ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka
poniedziałek 8.00-14.00
wtorek 8.00-14.00
środa x
czwartek 14.00-18.00
piątek 14.00-18.00
11 proszowicki Starostwo Powiatowe w Proszowicach, Proszowice, ul. 3-go Maja 72 poniedziałek 11.00-15.00
wtorek 11.00-15.00
środa 11.00-15.00
czwartek  11.00-15.00
piątek  11.00-15.00
12 tarnowski Urząd Gminy Gromnik,
Gromnik, ul. Witosa 2
poniedziałek x
wtorek 8.00-12.00
środa 11.00-15.00
czwartek x
piątek x
Urząd Gminy Ciężkowice,
Ciężkowice, Rynek 1
poniedziałek 8.00-12.00
wtorek x
środa x
czwartek 8.00-12.00
piątek 8.00-12.00
Urząd Miejski Ryglice,
Ryglice, Rynek 9
poniedziałek x
wtorek 8.00-12.00
środa 8.00-12.00
czwartek 8.00-12.00
piątek x
Urząd Gminy Skrzyszów,
Skrzyszów 642
poniedziałek 9.00-13.00
wtorek x
środa x
czwartek x
piątek 9.00-13.00
13 tatrzański ul. Chramcówki 15, Zakopane poniedziałek (II półrocze) 9.00-13.00
wtorek
(II półrocze)
9.00-13.00
środa
(II półrocze)
9.00-13.00
czwartek
(I półrocze)
9.00-13.00
piątek
(I półrocze)
9.00-13.00
14 wielicki Urząd Gminy Gdów,
Rynek 40, 32-420 Gdów
poniedziałek 12.30-16.30
wtorek (specjalizacja: prawo rzeczowe) 7.30-11.30
środa 7.30-11.30
czwartek 11.30-15.30
piątek 11.30-15.30
15 miasto Kraków Nr 30 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
os. Na Kozłówce 27 (pok. nr 2a)
poniedziałek 15.30-19.30
wtorek 15.30-19.30
środa 15.30-19.30
czwartek 15.30-19.30
piątek 15.30-19.30
Nr 16 - Urząd Miasta Krakowa,
Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pok. 27)
poniedziałek 7.30-11.30
wtorek 7.30-11.30
środa 7.30-11.30
czwartek 7.30-11.30
piątek 7.30-11.30
Nr 17 - Urząd Miasta Krakowa,
Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pok. 27)
poniedziałek 12.00-16.00
wtorek 12.00-16.00
środa 12.00-16.00
czwartek 12.00-16.00
piątek 12.00-16.00
Nr 18 - Urząd Miasta Krakowa,
Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pok. 27)
poniedziałek 16.00-20.00
wtorek 16.00-20.00
środa 16.00-20.00
czwartek 16.00-20.00
piątek 16.00-20.00
Nr 19 - Urząd Miasta Krakowa,
ul. Wielopole 17a (pok. 5 POM)
poniedziałek 16.00-20.00
wtorek 16.00-20.00
środa 16.00-20.00
czwartek 16.00-20.00
piątek 16.00-20.00
Nr 27 - Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Czerwieńskiego 16 (pok. 32) poniedziałek 14.30-18.30
wtorek 14.30-18.30
środa 14.30-18.30
czwartek 14.30-18.30
piątek 14.30-18.30
Nr 28 - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień,
Rynek Podgórski 4/2a
poniedziałek 7.30-11.30
wtorek 7.30-11.30
środa 7.30-11.30
czwartek 7.30-11.30
piątek 7.30-11.30
Nr 29 -  Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień,                                  Rynek Podgórski 4/2a poniedziałek 12.00-16.00
wtorek 12.00-16.00
środa 12.00-16.00
czwartek 12.00-16.00
piątek 12.00-16.00
16 miasto Nowy Sącz Urząd Miasta w Nowym Sączu,
Nowy Sącz, Nawojowska 17a
poniedziałek (II półrocze) 8.00-12.00
wtorek
(II półrocze)
8.00-12.00
środa
(II półrocze)
8.00-12.00
czwartek
(I półrocze)
8.00-12.00
piątek
(I półrocze)
8.00-12.00
17 miasto Tarnów Urząd Miasta w Tarnowie,
Tarnów, ul. Nowa 4 (pok. nr 313)
poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 12.00-16.00
środa 8.00-12.00
czwartek 8.00-12.00
piątek 12.00-16.00
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa