Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
NPP 2017

NPP 2017

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Teleinformatyczna forma doręczania zbiorczych zestawień udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej


Informujemy, że OIRP w Krakowie w celu ułatwienia i przyspieszenia realizowania wymienionego obowiązku udostępniła na stronie internetowej Izby w Extranecie, link pod którym jest możliwość wypełnienia, przez zobowiązanych radców prawnych, obowiązku dokumentowania wykonywanych czynności na potrzeby  samorządu radcowskiego  poprzez doręczanie  Dziekanowi Rady OIRP w Krakowie półrocznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, w wersji teleinformatycznej.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Teleinformatyczna forma doręczania zbiorczych zestawień udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej


Informujemy, że OIRP w Krakowie w celu ułatwienia i przyspieszenia realizowania wymienionego obowiązku udostępniła na stronie internetowej Izby w Extranecie, link pod którym jest możliwość wypełnienia, przez zobowiązanych radców prawnych, obowiązku dokumentowania wykonywanych czynności na potrzeby  samorządu radcowskiego  poprzez doręczanie  Dziekanowi Rady OIRP w Krakowie półrocznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, w wersji teleinformatycznej.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych z OIRP w Krakowie deklarujących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom w 2017 roku


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie działając na podstawie art. 52 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku  art. 69i ust 2 ustawy z dnia  13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1836) wskazała Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców następującą imienną listę radców prawnych z n/Izby deklarujących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom w 2017 roku.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zawiadamia, że została sporządzona lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnejARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku


Uprzejmie informujemy, że OIRP w Krakowie rozpoczyna nabór deklaracji radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 przyjmowane są od 24 października 2016 r. od godziny 10:00 do 7 listopada 2016 r. do godziny 10:00.Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa