Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wydłużenie okresu za jaki mają być składane zbiorcze zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej

Wydłużenie okresu za jaki mają być składane zbiorcze zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja  dla radców prawnych wyznaczonych przez Radę OIRP w Krakowie do punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2016 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1255).

 

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych uchwałą z dnia 12 marca 2016 roku Nr 122/IX/2016 dokonała zmiany polegającej na wydłużeniu okresu za jaki mają być składane Dziekanowi Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych zbiorcze zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotychczas zgodnie z § 6  stanowiącego załącznik do uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia  11 września 2015 r.  Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy,  zbiorcze zestawienia  miały być składane miesięcznie a według zmienionej uchwały,  zestawienia mają być składane w okresach półrocznych. Uprzejmie prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się ze zmianą.

W związku z powyższym przypominając o obowiązku dokumentowania pomocy udzielonej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, prosimy radców prawnych, którzy tego obowiązku nie dopełnili o przedłożenie kart zbiorczego zestawienia za I półrocze 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

 

Pliki do pobrania

Półroczne zbiorcze zestawienie udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej 32.5 KB doc

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Przypomnienie Dziekana Rady o powinności dokumentowania wykonywanych czynności nieodpłatnej pomocy prawnej na potrzeby samorządu radcowskiego


Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie uprzejmie przypomina radcom prawnym wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej o powinności dokumentowania wykonywanych czynności na potrzeby samorządu radcowskiego poprzez doręczanie dziekanowi rady miesięcznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, sporządzanego na podstawie kart nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r.; poz. 1255).


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa