Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Przypomnienie Dziekana Rady o powinności dokumentowania wykonywanych czynności nieodpłatnej pomocy prawnej na potrzeby samorządu radcowskiego

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie uprzejmie przypomina radcom prawnym wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej o powinności dokumentowania wykonywanych czynności na potrzeby samorządu radcowskiego poprzez doręczanie dziekanowi rady miesięcznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, sporządzanego na podstawie kart nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r.; poz. 1255). O konieczności  składania stosownej dokumentacji  informuje § 6 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiący załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 roku.

 

Radcowie prawni wyznaczeni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej powinni udokumentować wykonywane czynności na formularzu miesięcznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Uprzejmie proszę o przesyłanie wypełnionego formularza drogą mailową na adres biuro@oirp.krakow.pl  w terminie do 7 dni po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego.

Pliki do pobrania

Półroczne zbiorcze zestawienie udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej 32.5 KB doc
Miesięczne zbiorcze zestawienie udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej - formularz 27.5 KB doc

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wydłużenie okresu za jaki mają być składane zbiorcze zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej


Informacja  dla radców prawnych wyznaczonych przez Radę OIRP w Krakowie do punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2016 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1255).


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa