Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
NPP 2016

NPP 2016

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wydłużenie okresu za jaki mają być składane zbiorcze zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej


Informacja  dla radców prawnych wyznaczonych przez Radę OIRP w Krakowie do punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2016 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1255).


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Dziekana Rady OIRP w Krakowie w sprawie "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". 22.02 - 27.02.2016 r.


Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie p. Danuta Koszyk - Ciałowicz informuje, że n/Izba po raz kolejny będzie uczestniczyć w „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Przypomnienie Dziekana Rady o powinności dokumentowania wykonywanych czynności nieodpłatnej pomocy prawnej na potrzeby samorządu radcowskiego


Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie uprzejmie przypomina radcom prawnym wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej o powinności dokumentowania wykonywanych czynności na potrzeby samorządu radcowskiego poprzez doręczanie dziekanowi rady miesięcznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, sporządzanego na podstawie kart nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r.; poz. 1255).


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych z OIRP w Krakowie deklarujących gotowość nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców


    Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zawiadamia, że w wykonaniu ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1607), zawarła porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz sporządziła imienną listę radców prawnych z OIRP w Krakowie deklarujących gotowość nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat (nr 3) dla radców prawnych dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zawiadamia, że do dnia 15 grudnia 2015 r. przyjmuje deklaracje udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej od wszystkich radców prawnych zainteresowanych świadczeniem tej pomocy tylko i wyłącznie w następujących punktach:

  1. powiat nowotarski, Szczawnica, ul. Główna 86, środa, godz. 10:00-14:00
  2. powiat nowotarski, Szczawnica, ul. Główna 86, czwartek, godz. 10:00-14:00
  3. powiat gorlicki, Łosie, budynek Remizy OSP, poniedziałek, godz. 15:00-19:00

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zawiadamia, że w wykonaniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 roku poz.1255), zwanej dalej ustawą, oraz uchwały nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 roku w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, została sporządzona lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych miejscach wykonywania czynności (lokalach):


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa