Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Komunikat Rzecznika Funduszu Seniora Rady OIRP w Krakowie ws. utworzenia Funduszu Seniora na 2021 r.

Komunikat Rzecznika Funduszu Seniora Rady OIRP w Krakowie ws. utworzenia Funduszu Seniora na 2021 r.

Komunikat

Rzecznika Funduszu Seniora

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

 

Informuję Koleżanki i Kolegów, że uchwałą Nr 300/XI/2021 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. utworzony został Fundusz Seniora OIRP w Krakowie na 2021 r. Fundusz przeznaczony jest na pomoc socjalną dla seniorów – radców prawnych członków OIRP w Krakowie. Pomoc socjalna obejmuje doraźną pomoc pieniężną oraz dofinansowanie niezbędnego leczenia sanatoryjnego.

Pomoc pieniężna doraźna może być przeznaczona w szczególności na:

 1. pomoc w nagłych przypadkach,
 2. dofinasowanie, ubiegającego się o pomoc, pobytu w domach stałej opieki,
 3. dofinasowanie, ubiegającego się o pomoc, pobytu w domach opieki dziennej,
 4. pomoc w organizowaniu opieki domowej przez opiekunki społeczne i inne,
 5. refundację względnie dopłatę do leków  niezbędnych do egzystencji ubiegającego się o pomoc,
 6. finansowanie lub dofinansowanie zabiegów operacyjnych, nie finansowanych ze środków publicznych, a niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia, ubiegającego się o pomoc,
 7. finansowanie lub dofinansowanie niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych w przypadkach długotrwałej choroby.

Finansowanie lub dopłata do leczenia sanatoryjnego następuje po przedstawieniu imiennej faktury za zakup leczenia sanatoryjnego przez wnioskodawcę oraz zaświadczenia lekarskiego o konieczności /potrzebie/ korzystania z leczenia sanatoryjnego ze względu na długotrwałą chorobę.

Do korzystania ze środków Funduszu uprawnieni są członkowie samorządu /radcy prawni/:

 1. emeryci którzy ukończyli: kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat i nabyli prawo do emerytury,
 2. renciści o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. wdowy i wdowcy po tych osobach.

Kryterium umożliwiającym udzielenie pomocy jest status materialny osoby ubiegającej się o pomoc przy założeniu, że jej dochód miesięczny netto nie przekracza w 2021 r. kwoty 4.270,00 zł.

Pomoc udzielana jest na wniosek. Formularz wniosku można pobrać u Rzecznika Funduszu Seniora lub w Sekretariacie OIRP w Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/4. Formularz wniosku jest również do pobrania poniżej.

Wnioski należy składać w siedzibie OIRP w Krakowie lub za pośrednictwem poczty pod wskazany wyżej adres ul. Francesco Nullo 8/4, 31-543 Kraków.

 

Zapraszam Koleżanki i Kolegów do korzystania ze środków Funduszu Seniora na nowych zasadach.

 

Rzecznik Funduszu Seniora
Rady OIRP w Krakowie

Teresa Gniadek
radca prawny

Kraków, 2021.06.

Pliki do pobrania

Formularz wniosku o udzielenie pomocy socjalnej 2021 22.5 KB docx
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa