Wykaz lekarzy sądowych Sądu Okręgowego w Tarnowie /marzec 2017/

07.03.2017

Wykaz lekarzy sądowych Sądu Okręgowego w Tarnowie

 

Lp.

Nazwisko
 i imię

Specjalizacja

Numer prawa wykonywania zawodu

Numer telefonu

Miejsce przyjęć

Dni przyjęć

Godziny przyjęć

Data zawarcia umowy

1.

lek. med. Kozioł marta

specjalista rehabilitacji chorób narządu ruchu

2286903 604423775 Pro-Med Centrum Medyczne Tarnów ul. Krasińskiego 32 wtorek

15:30

16:30

29-01-2008

2.

lek. med. Janusz Stec specjalista chirurgii ogólnej II stopnia 3777937 602711514 Ośrodek Zdrowia 33-150 Wola Rzędzińska184a czwartek

15:30 

17:00

08-11-2010

3.

lek. med. Piotr Żywiec specjalista chorób wewnętrznych kardiolog 6764873 502245999 146262728 Centrum Diagnostyki Klinicznej Tarnów ul. Lwowska 197

poniedziałek

wtorek

środa

godziny

ustalane indywidualnie

25-11-2010