Pomoc prawna z urzędu - akty prawne i wyciąg z przepisów

05.11.2013
  • Wyciąg z ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U.1964 Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
  • Wyciąg z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Srawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1349) -  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021631349
  • Uchwała nr 277/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu http://bibliotekakirp.pl/items/show/588

Pobierz załączniki

Uchwała nr 277/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu
Wyciąg z ustawy z 30.07.2002 r. Prawo w postępowniu przed sądami administracyjnymi
Wyciąg z ustawy z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
ROZPORZĄDZENIE MS z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu