Adwokat podejmie współpracę z kancelarią

26.10.2023

Adwokat z 7-letnim doświadczeniem zawodowym podejmie współpracę z kancelarią

Jestem adwokatem wpisanym na listę Krakowskiej Izby Adwokackiej z 7-letnim doświadczeniem zawodowym w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych i prawnych. Skutecznie reprezentuję klientów na wszystkich etapach postępowania, w tym w setkach rozpraw zarówno cywilnych, jak i karnych. Podejmę współpracę z kancelarią.

Specjalizuję się:

  • w sprawach z zakresu prawa cywilnego: sprawy o zapłatę, sprawy o ustalenie i ukształtowanie prawa. Reprezentacja Klientów w sprawach sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytowych. Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
  • w sprawach z zakresu prawa pracy: przygotowywanie i analiza dokumentów pracowniczych, w tym umów i regulaminów, kompleksowe doradztwo związane z zatrudnieniem pracowników.

Reprezentacja Klientów przed sądami pracy,

  • w sprawach z zakresu prawa gospodarczego: rejestracja spółek osobowych, kapitałowych, fundacji i stowarzyszeń. Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, w tym umów, statutów, uchwał. Przekształcanie, łączenie i likwidacja spółek. Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w tym z zakresu prawa pracy,
  • w sprawach z zakresu prawa karnego i prawa karnego gospodarczego: reprezentacja oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżonych w postępowaniach przygotowawczych i sądowych,
  • w sprawach z zakresu prawa medycznego: dochodzenie roszczeń przez pacjentów przeciwko podmiotom leczniczym, w tym odszkodowań za błędy medyczne. Kompleksowe prowadzenie spraw i reprezentacja podmiotów leczniczych,
  • w sprawach z zakresu prawa administracyjnego: sporządzanie skarg na decyzje administracyjne i odwołań od decyzji administracyjnych. Reprezentacja w toku postępowania administracyjnego.

Kontakt:

e-mail: adwokat.krak@gmail.com

tel. 732 638 679

Pobierz załączniki

Ogłoszenie.pdf