Zastępstwo procesowe – Wrocław i okolice

28.01.2021

 

Radca prawny Kazimiera Wijatyk-Kubicka, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą we Wrocławiu, posiadająca praktyczne doświadczenie procesowe oraz przed organami administracji publicznej (w tym jako członek-orzecznik w Samorządowych Kolegiach Odwoławczych) podejmie stałą lub doraźną współpracę w zakresie zastępstwa procesowego, a także innych zleconych czynności, na terenie Wrocławia i okolic.  

 

Tel. 666 079 154

e-mail: biuro@kancelariakwk.pl

www.kancelariakwk.pl