Kancelaria Stelmach, Dziewałtowski i Wspólnicy s.c. Kancelaria Radców Prawnych, 31-126 Kraków, ul. Grabowskiego 5/1 zatrudni aplikanta radcowskiego I lub II roku

21.11.2023

Miejsce pracy Kraków.

 

Zadania:

wsparcie prawników kancelarii w pracy merytorycznej

sporządzanie projektów pism procesowych

przygotowanie projektów umów

zastępstwo procesowe

 

Działalność Kancelarii koncentruje się na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców. Zajmujemy się głównie obsługą inwestycji budowlanych, rynkiem nieruchomości, prawem autorskim.

 

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celach rekrutacyjnych, na adres poczty elektronicznej: a.klos@sdkkancelaria.pl w tytule wiadomości wpisując „REKRUTACJA”.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Informujemy, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stelmach, Dziewałtowski i Wspólnicy s.c. Kancelaria Radców Prawnych, 31-126 Kraków, ul. Grabowskiego 5/1 kontakt elektroniczny:  a.klos@sdkkancelaria.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych– na podstawie przepisów Prawa pracy oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – na podstawie zgody

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Podmioty współpracujące z administratorem; organy uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody do przechowywania danych na poczet przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres jednego roku.

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, udzielona zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową dopuszczenia do procesu rekrutacji.

 

Pobierz załączniki

ogłoszenie_14.11.2023.doc