Ubezpieczenie utraty dochodu, czyli jak przetrwać trudne chwile

30.06.2016

Otrzymywanie wypłat rekompensaty co tydzień, mimo niezdolności do wykonywania pracy – czy taki scenariusz jest możliwy? Okazuje się, że tak, a służy temu coraz popularniejsze na naszym rynku ubezpieczenie utraty dochodu. To bardzo praktyczne narzędzie służące zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego, zwłaszcza dla osób wykonujących wolne zawody, jak radcy prawni.

 

Nikt z nas nie zdoła uniknąć zdarzeń losowych. Wystarczy choroba albo nieszczęśliwy wypadek powodujące dłuższą nieobecność w pracy i najlepiej poukładana działalność może stanąć pod organizacyjnym i finansowym znakiem zapytania. Czas działa wówczas na niekorzyść poszkodowanego. Negatywne następstwa takich sytuacji można jednak ograniczyć dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu.

 

Pożytki płynące z takiego rozwiązania mogą być bardzo istotne zwłaszcza dla przedstawicieli wolnych zawodów. Duża część radców prawnych wykonuje swoją profesję w formie jednoosobowej działalności. Dla niewielkich kancelarii każda przerwa w pracy, niezależnie z jakiej przyczyny, to poważny problem. Pod nieobecność mecenasa, terminowe sprawy zaczynają zalegać, zaniepokojeni klienci się niecierpliwią, problemy piętrzą się mimo przekazania spraw w ręce współpracowników... Ale w zasadzie każdy prowadzący działalność gospodarczą lub pracujący na kontrakcie może być zmuszony zmierzyć się z takim problemem.

 

Polisa od Lloyd’s


Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które zapewniają ochronę przed trudnymi do przewidzenia zdarzeniami. Jednym z najskuteczniejszych jest ubezpieczenie utraty dochodu Lloyd’s – najdłużej działającej instytucji ubezpieczeniowej na świecie. Polisa Lloyd’s gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku kilku scenariuszy:

  • czasowej niezdolności do pracy,
  • całkowitej trwałej niezdolności do pracy,
  • inwalidztwa i śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NNW).

 

Rozwiązanie to dostępne jest w Polsce od niedawna, za sprawą firmy iExpert.pl, która na co dzień obsługuje ubezpieczenia zawodowe dla radców prawnych w ramach Umowy Generalnej KIRP i przy tym oficjalnym przedstawicielem Lloyd’s of London.

 

Czym właściwie jest Lloyd’s? Jest to międzynarodowy rynek ubezpieczeń, który zabezpiecza ryzyka na całym świecie (z przeszło 200 krajów, w których prowadzi działalność). Globalna sieć brokerów i lokalnych przedstawicieli, tzw. coverholderów (jak iExpert.pl) sprawia, że praktycznie każde przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna zainteresowane ubezpieczeniem może korzystać z oferty Lloyds. Statystyka pokazuje, że około 80 proc. ubezpieczeń trafia na rynek Lloyds spoza Wielkiej Brytanii.

Jak działa ubezpieczenie utraty dochodu?

 

Ubezpieczenie utraty dochodu gwarantuje ochronę na wypadek zdarzeń losowych, przez które ubezpieczony może utracić płynność finansową. Świadczenia wypłacane są w dwóch przypadkach:

  • niezdolności do pracy powstałej w wyniku wypadku oraz
  • niezdolności do pracy z powodu choroby.

 

Co istotne, polisa obejmuje niezdolność do pracy w swoim zawodzie. Co to oznacza w praktyce? Świadczenie jest wypłacane, gdy ubezpieczony nie może pracować, mimo że teoretycznie jest zdolny do wykonywania pracy zarobkowej w innym zawodzie. Odszkodowanie będzie wypłacone także wówczas, gdy uszczerbek na zdrowiu jest niewielki, ale uniemożliwia czasowe wykonywanie zawodu. Łatwo sobie wyobrazić, że na przykład w wyniku urazu ręki radca nie może pracować  przy komputerze, albo w wyniku złamania nie może stawić się w sądzie.

 

Kwota rekompensaty wyliczana jest na podstawie otrzymywanych przychodów z ostatnich 12 miesięcy. Maksymalnie można otrzymać nawet do 10 tys. złotych tygodniowo. Pozwala to przetrwać trudny czas rekonwalescencji, utrzymując dotychczasowy poziom życia.

 

Warto zwrócić uwagę na długość okresu wypłaty świadczeń. W skrajnych sytuacjach – choroby lub wypadku wymagającego długotrwałej rekonwalescencji – ubezpieczyciel będzie wypłacał świadczenie przez ponad 2 lata. Jeśli zdrowie pacjenta nie rokuje poprawy, zamiast cotygodniowych rat, ubezpieczyciel jednorazowo wypłaci  świadczenie przewidziane za całkowitą niezdolność do pracy.

Ochrona przed wypadkami

 

Polisa  w Lloyd's obejmuje również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Spośród wielu podobnych produktów wyróżnia je niespotykany gdzie indziej zakres ochrony oraz wysokie sumy ubezpieczenia. Każdy przystępujący do ubezpieczenia objęty zostaje ochroną od inwalidztwa i śmierci spowodowanych wypadkiem. Suma ubezpieczenia może wynosić nawet 5 mln zł, a odszkodowanie wypłacane jest w wysokości do 100 proc. wybranej sumy.

 

Nawet niewielki uszczerbek na zdrowiu, jak choćby uraz palca wymagający usztywnienia, powoduje wypłatę adekwatnego odszkodowania. Co ważne, ochrona jest aktywna również, gdy ubezpieczony wyjedzie za granicę kraju i to niezależnie w jakim celu.

 

Już podstawowy zakres obejmuje popularne aktywności związane z większym ryzykiem wypadku, jak narciarstwo czy jazda motocyklem. Wiele osób może zainteresować także dodatkowa opcja poszerzenia ochrony o ubezpieczenie ryzyk związanych z uprawianiem sportów ekstremalnych, jak nurkowanie, jeździectwo, jazda terenowa, czy polowania z bronią palną. To ważne, bo wiele kontuzji powodujących przerwę w wykonywanej pracy powstaje właśnie podczas urlopów i wakacyjnych wyjazdów.

Ochroną można objąć także małżonka lub partnera życiowego oraz dzieci, a suma ubezpieczenia może być indywidualnie dobrana dla każdego członka rodziny.

Ile to kosztuje

Czy taka ochrona jest droga? To zależy od kilku czynników, takich jak wybór sumy ubezpieczeniowej, wielkość przychodu podlegającego ochronie,  historia dotychczas przebytych chorób.

Polisa jest zawierana na rok, ale składkę można opłacić w ratach. Przeciętna kwartalna składka mieści się w przedziale 400 - 500 zł. Aby wybrać optymalną ochronę warto skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy. Można też samodzielnie skalkulować składkę, a następnie złożyć wniosek, korzystając z kalkulatora online na stronie www.iExpert.pl.

Aktualnie trwa promocja umożliwiająca członkom OIRP Kraków zawarcie ubezpieczenia z 20% rabatem.

Ubezpieczenie utraty dochodu może stać się skutecznym narzędziem umożliwiającym przetrwanie trudnych chwil życia zawodowego i prywatnego. Stabilizacja i bezpieczeństwo to w naszych niepewnych czasach towar bezcenny. Warto więc zawczasu pomyśleć o zabezpieczeniu siebie i swoich bliskich.

Lidia Rumianek
Kierownik ds. Kluczowych Klientów
kom. 882 024 303

iExpert.pl SA