Program ubezpieczeń dla radców prawnych

09.05.2016

I. Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych w PZU SA w koasekuracji z TUiR Warta SA

Program ubezpieczenia obowiązkowego radców prawnych składa się z dwóch elementów:
- OC podstawowe - ubezpieczenie indywidualne
- OC dodatkowe - ubezpieczenie grupowe 

Oba ubezpieczenia łącznie zapewniają każdemu radcy ochronę na sumę ponad 1,5 mln zł.

1. OC podstawowe:

 • Stała suma gwarancyjna - 100 tys. euro dla każdego radcy, na każde zdarzenie osobno.
 • Usługa ochrony prawnej - usługa gwarantuje pokrycie kosztów m. in.: obrony przed sądem, postępowania cywilnego, rzeczoznawców.
 • Wykluczenie prawa ubezpieczyciela do regresu - również w przypadku szkody wyrządzonej przez pracowników i aplikantów Ubezpieczonego.

2. OC dodatkowe:

 • Stała suma gwarancyjna - 250 tys. euro dla każdego radcy na wszystkie zdarzenia szkodowe.
 • Wydłużony czas ochrony - ochrona obejmuje również zdarzenia z 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu polisy.
 • Pokrycie kosztów obrony przed sądem - dodatkowo do podstawowej sumy gwarancyjnej ale nie więcej niż 125 tys. euro.
 • Ubezpieczenie pracowników - aplikantów, praktykantów i pracowników ubezpieczonego.

WIĘCEJ >>

II. Nadwyżkowe ubezpieczenie OC radców prawnych i kancelarii w PZU SA w koasekuracji z AXA SA

Ubezpieczenie może być wykupione indywidualnie przez radcę, kancelarię lub spółkę prawników. Jeśli ubezpieczenie wystawione jest na kancelarię, pokrywa także odpowiedzialność zawodową zatrudnionych w niej adwokatów i doradców podatkowych.   

Ubezpieczenie dostępne w dwóch wariantach: Act Committed i Claims Made.

 1. OC nadwyżkowe Act Committed

Zalety ubezpieczenia:

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych - od 250 tys. zł do 4 mln zł.
 • Zgłoszenie szkody - także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie powodujące szkodę zaszło w okresie trwania ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie podwykonawców - dodatkowo można objąć ochroną szkody wyrządzone przez podwykonawców współpracujących z kancelarią.
 • Ubezpieczenie dokumentów - dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.

WIĘCEJ >>

2. OC nadwyżkowe Claims Made

Zalety ubezpieczenia:

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych - od 1 mln zł do 20 mln zł.
 • Wydłużony okres ochrony - ochrona obejmuje również czynności zawodowe wykonywane przed zawarciem ubezpieczenia, ale nie wcześniej, niż 1 stycznia 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu ubezpieczenia.
 • Ochrona pracowników - ubezpieczeniem objęci są również pracownicy, aplikanci i praktykanci kancelarii.
 • Rozszerzenia - dodatkowo ochroną mogą zostać objęci podwykonawcy oraz dokumenty kancelarii.

WIĘCEJ >>

III. Ubezpieczenia dodatkowe:

Dodatkowo program ubezpieczeń radców zawiera instrumenty umożliwiające rozszerzenie ochrony działalności. Należą do nich:

 1. OC aplikanta
 2. Ubezpieczenie NNW
 3. Ubezpieczenie majątku kancelarii
 4. Ubezpieczenie nadwyżkowe w ramach funkcji zleconych:
 • syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy
 • likwidatora, kuratora

WIĘCEJ >>

Sprzedaż i obsługę techniczną wszystkich ubezpieczeń objętych Umową Generalną prowadzi iExpert.pl SA


Szczegółowych informacji udziela:
Lidia Rumianek
tel.: 22 646 42 42

kom.: 882 024 303
e-mail: lidia.rumianek@iexpert.pl

www.iexpert.plZgłaszanie szkód

Szkody z zakresu ubezpieczeń likwiduje Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód i Świadczeń

PZU SA. Można je zgłaszać dzwoniąc pod numer: 22 308 38 90

Dokumenty do pobrania

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (73,68 kB)

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (113,32 kB)

Druk zgłoszenia szkody

Pobierz załączniki

Informator dla radców prawnych