Zapraszamy do publikowania w Kwartalniku Radcy Prawnego - 100 pkt.

28.09.2023

Informujemy o możliwości publikowania w Kwartalniku Radcy Prawnego – Zeszyty naukowe przez nowych autorów testów naukowych. W ostatnim czasie powyższy periodyk zwiększył swoją liczbę punktów przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z 40 do 100 pkt. Tym samym możliwość publikowania w Kwartalniku Rady Prawnego stała się jeszcze ważniejsza i bardziej znacząca dla środowiska naukowego oraz wszystkich zainteresowanych.

Zapraszamy ekspertów chcących podjąć współpracę z Ośrodkiem Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Osoby zainteresowane mogą wysyłać swoją aplikację za pośrednictwem strony https://e-kirp.pl w zakładce (kafelku) ,,Współpraca z OBSiL".