Kancelaria w czasie epidemii. Co robić?

23.03.2020

„KANCELARIA W CZASIE EPIDEMII. CO ROBIĆ?”

Szanowni Państwo, Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy

Epidemia koronawirusa i podejmowane w związku z nią działania postawiły nas w nietypowej sytuacji, jakiej chyba nikt nie przewidywał. Nakazały nam zrewidować nasze plany, te bliskie i te dalsze, przestawiły życie na zupełnie inne tory. Stajemy przed nowymi wyzwaniami, dotyczącymi zarówno pracy zawodowej jak i codziennego życia.
Sprostamy im. Musimy ogarnąć sprawy bieżące, ale też już teraz myśleć jak będziemy funkcjonować, gdy zagrożenie epidemiczne minie. Musimy przygotować się na różne scenariusze, ale też nie rezygnować z wpływu na rzeczywistość i reżyserowania tych scenariuszy.

NA SZCZEBLU KRAJOWYM RADCY RAZEM

Niektóre kwestie mogą być rozwiązane tylko na szczeblu krajowym – stąd działania władz krajowych naszego samorządu oraz Ośrodka Badań Studiów i Legislacji. Sytuacja wymaga szybkiej, ale przemyślanej reakcji, by minimalizować negatywne konsekwencje. Przykładowo sformułowany w naturalnym odruchu postulat wstrzymania wysyłki jakiejkolwiek korespondencji sądowej był nie do przyjęcia – wiele osób czeka choćby na korespondencję dot. tytułów wykonawczych czy innych spraw nie cierpiących zwłoki. Te kwestie mogą być regulowane partykularnie przez prezesów i dyrektorów sądów jedynie doraźnie – konieczne są rozwiązania generalne. Prace nad nimi trwają, a swój wkład inicjatywny i doradczy wnoszą nasze władze krajowe, przekazując formułowane przez środowisko postulaty.

KRRP udostępniła dla wszystkich radców prawnych i aplikantów Portal Integracyjny - narzędzie, dzięki któremu nikt nie zostanie sam, każdy może podzielić się z drugim swoimi troskami, poprosić o pomoc. W przestrzeni Portalu Integracyjnego można tworzyć grupy zainteresowań, upowszechniać inicjatywy wolontariackie, porozmawiać ze sobą - tak po prostu - podzielić się swoimi obawami, problemami. Aby założyć darmowe konto i dołączyć do grona radców prawnych z całej Polski należy wejść na stronę internetową dostępną pod adresem: www.radcy-razem.pl oraz kliknąć w link „Rejestracja” znajdujący się w prawym górnym rogu. Po wprowadzeniu danych następuje proces weryfikacji, który może potrwać do kilku dni.

W NASZEJ IZBIE WZAJEMNA POMOC

W pewnych sprawach możemy jednak udzielić sobie wsparcia w ramach naszej Izby – przede wszystkim opanowując chaos informacyjny i udzielając doraźnej pomocy naszym Koleżankom i Kolegom, zwłaszcza tym szczególnie zagrożonym skutkami epidemii.

Na stronie internetowej Izby utworzyliśmy zakładkę „Koronawirus info”, w której znajdziecie Państwo zgromadzone w jednym miejscu aktualne komunikaty sądów, Poczty Polskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego - dotyczące funkcjonowania sądów, doręczania przesyłek oraz zagrożenia epidemicznego.

W czasie zagrożenia epidemią konieczne jest także wzajemne wsparcie i pomoc dla potrzebujących. Musimy jednak wiedzieć, kto tej pomocy potrzebuje. Dlatego poprosiliśmy o zgłaszanie na adres wzajemnapomoc@oirp.krakow.pl informacji o będących w potrzebie Koleżankach i Kolegach a też osoby gotowe udzielić pomocy – takiej jak zrobienie zakupów, czy zrealizowanie recepty, oraz o zgłaszanie na wskazany adres gotowości takiej pomocy, wraz z określeniem obszaru (dzielnicy), w której pomoc może być udzielona.
Jak do tej pory liczba zgłaszających się osób gotowych udzielić pomocy znacznie przewyższa liczbę osób, którym tego wsparcia trzeba udzielić. Bardzo Państwu dziękuję za chęć udzielania pomocy.

SZKOLENIA

Na ile to możliwe staramy się normalnie prowadzić działalność szkoleniową, zarówno dla radców prawnych, jak i aplikantów – oczywiście on-line. Wprowadzając z początkiem tego roku szkolenia w formie webinariów on-line nie przypuszczaliśmy nawet, jak bardzo okażą się użyteczne, umożliwiając kontynuację szkoleń.

Najbliższe szkolenie to
„Kancelaria w czasie epidemii. Co robić?”, które odbędzie się w środę 25 marca 2020 r. w godz. 19.00 – 20.45. Szczegóły dotyczące szkolenia i rejestracji ukażą się w osobnym komunikacie.

Zachęcamy także do korzystania za stałej oferty e-learningu. Może warto poświęcić czas w domu na naukę języka:
https://oirp.krakow.pl/dzialy/dla-radcow/doskonalenie-zawodowe/e-learning/kurs-e-learningowy-practical-english-for-lawyers-chbeck-1/

O wszystkich szkoleniach będziemy informować na bieżąco, w tej chwili przygotowujemy ofertę szkoleń z zakresu upadłości. Bo brutalna prawda jest taka, że obecny kryzys wiele osób pozbawi pracy, a innym da zajęcie.

APLIKACJA I EGZAMIN RADCOWSKI

W tym tygodniu miał się rozpocząć egzamin radcowski. Nie wiadomo kiedy będzie, a osoby zamierzające do niego przystąpić wykorzystały urlopy, celując ze szczytem formy i wiedzy na ostatni tydzień marca.
Wskazywanie możliwego terminu egzaminu byłoby teraz nieodpowiedzialne. Natomiast z pewnością niezależnie od jego terminu przygotujemy dodatkowe zajęcia powtórkowe, prowadzone zdalnie, tak by każdy z Państwa zdających był jak najlepiej przygotowany. Jeśli nowo wyznaczony termin będzie odległy, będziemy inicjować konieczne zmiany legislacyjne.

Zajęcia teoretyczne na aplikacji prowadzone są on-line. Ostateczny sposób realizacji zajęć praktycznych uzależniony będzie od czasu trwania i zakresu „narodowej kwarantanny”. Terminy kolokwiów zostały przesunięte.

FUNKCJONOWANIE BIURA IZBY ORAZ OSD I RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

Mając na względzie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące zapobiegania zakażeniom koronawirusem, Rada OIRP w Krakowie podjęła szereg uchwał i rekomendacji dotyczących działania Izby i biura. W konsekwencji: wstrzymaliśmy przyjmowanie Interesantów w biurze rekomendując kontakt telefoniczny lub mailowy, ewentualnie w sprawach nie cierpiących zwłoki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, - wstrzymaliśmy udostępnianie pokoju biznesowego, - Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie odwołali wszelkie zaplanowane posiedzenia Sądu oraz czynności z udziałem stron postępowania w okresie od 12 marca 2020r. do 15 kwietnia 2020r.

SKŁADKI I BUDŻET

Pragnę zwrócić uwagę, że podnoszona dziś przez wiele osób kwestia wysokości składki członkowskiej, bądź powszechnego zwolnienia od obowiązku jej wnoszenia, leży w kompetencjach Krajowej Rady Radców Prawnych. Potrzebę taką już zgłoszono.
Natomiast Rada OIRP w Krakowie może, na wniosek zobowiązanego, umorzyć w całości albo w części należność z tytułu składki członkowskiej, jeżeli z uwagi na trudną sytuację materialną lub inne ważne okoliczności nie jest w stanie wykonywać obowiązku uiszczania składki. Takie decyzje w sprawach indywidualnych będą podejmowane na posiedzeniach naszej Rady.

Na Zgromadzeniu OIRP w Krakowie, które miało się odbyć 31 marca, a oczywiście nie odbędzie się, miał być omawiany i poddany pod głosowanie projekt budżetu na 2020 rok. Nie ma jednak wątpliwości, że ten projekt zostanie zmieniony – przede wszystkim poprzez uwzględnienie konsekwencji przewidywanego umarzania składek, oraz zwiększenie budżetu komisji socjalnej (przygotujemy także projekt zmian zasad przyznawania pomocy).

W tym nadzwyczajnym czasie musimy wykazać nadzwyczajną solidarność i roztropność. Musimy zachować rozwagę i powagę. Zaistniała sytuacja nie jest powodem do paniki ale nie może być lekceważona. Zachęcam Państwa do przestrzegania zaleceń służb sanitarnych oraz zgłaszania wszelkich uwag i inicjatyw na adres biuro@oirp.krakow.pl albo wzajemnapomoc@oirp.krakow.pl

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia
dr Marcin Sala-Szczypiński
Dziekan Rady OIRP w Krakowie