Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Sanecki Kowalik Filipcová Kancelaria Radców Prawnych s.c. poszukuje: prawnika na stanowisko asystenta radcy prawnego

Sanecki Kowalik Filipcová Kancelaria Radców Prawnych s.c. poszukuje: prawnika na stanowisko asystenta radcy prawnego

Sanecki Kowalik Filipcová Kancelaria Radców Prawnych s.c. poszukuje:

prawnika na stanowisko asystenta radcy prawnego

miejsce pracy: Kraków

 

Zatrudniony na stanowisku prawnik będzie zaangażowany w sprawy ochrony środowiska (zwłaszcza ochrony wód i klimatu), przyrody, ochrony zwierząt oraz inne proekologiczne tematy realizowane przez Kancelarię na zlecenie i we współpracy z organizacjami ekologicznymi i lokalnymi społecznościami.  Przedmiotem szczególnego zainteresowania prawnika będzie również obsługa przedsiębiorców z zakresu odnawialnych źródeł energii. Z tego powodu poszukujemy nie tylko dobrego prawnika, ale również osoby gotowej do jednoznacznego opowiedzenia się i działania na rzecz przyrody.

 

Wymagania:

 • ukończone studia prawnicze;
 • dobra znajomość prawa administracyjnego oraz szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska (warunek konieczny);
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej lub organizacji pozarządowej na stanowisku prawnika (warunek konieczny);
 • mile widziane wcześniejsze zaangażowanie w działania społeczne, w tym w szczególności na rzecz przyrody;
 • przynajmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • wysoka kultura osobista, odpowiedzialne i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, zdolność do samodzielnego działania, zaangażowanie oraz dobra organizacji czasu pracy.

 

Oferujemy:

 • wynagrodzenie od 2900 – 3300 złotych netto w zależności od poziomu merytorycznego i doświadczenia prezentowanego przez kandydata;
 • pracę w pełnym wymiarze czasu godzin na umowę o pracę (nie wykluczamy innych form zatrudnienia);
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • przyjemną atmosferę pracy;
 • bezpośredni kontakt i współpracę merytoryczną z organizacjami pozarządowymi;
 • możliwość wykonywania pracy prawniczej mającej pozytywny wpływ społeczny i środowiskowy.

 

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny, w którym należy przede wszystkim uwzględnić swoją motywację do działań na rzecz środowiska i przyrody) prosimy kierować na adres: bfilipcova@sk-kancelaria.com.pl, najpóźniej do dnia 15 lipca 2020 r.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami a kolejność zgłoszeń może mieć wpływ na wybór kandydata.

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji procesu rekrutacyjnego.

 

INFRORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO), przekazujemy Panu/Pani informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym:

 

 • Administratorem danych jest: Sanecki Kowalik Filipcová, Kancelaria Radców Prawnych s.c., ul. Bandurskiego 36/1, 31-515 Kraków, NIP: 6751335655, REGON: 120141963,
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie procesu rekrutacji.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w zw. z art. 221 i art. 221a ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy.
 • Odbiorcy danych: Administrator i upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, zajmujący się obsługą kadrową, a także podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w tym podmioty świadczące usługi kadrowe.
 • Okres przechowywania danych: dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż miesiąc od dnia zakończenia rekrutacji,
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: bfilipcova@sk-kancelaria.com.pl
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi przeprowadzenie procesu rekrutacji.
 • Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.
 • Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO.
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa