Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

KBF poszukuje Specjalisty ds. Prawnych

KBF poszukuje Specjalisty ds. Prawnych

Krakowskie Biuro Festiwalowe
poszukuje prawnika na stanowisko
Specjalisty ds. Prawnych

Zakres obowiązków:

Bieżąca obsługa prawna Biura, w tym w szczególności:

 • opiniowanie umów sporządzanych przez komórki organizacyjne Biura;
 • opracowywanie projektów wzorcowych umów na potrzeby komórek organizacyjnych Biura;
 • negocjowanie i sporządzanie projektów umów szczególnie skomplikowanych w ramach zadań
 • realizowanych przez komórki organizacyjne Biura;
 • opracowywanie/opiniowanie pod względem prawnym projektów pism, opinii, analiz, planów, sprawozdań, zarządzeń i poleceń służbowych, regulaminów wydawanych przez Dyrektora Biura oraz innych dokumentów w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na zapytania, korespondencję, skargi, zażalenia, interpelacje
 • i wnioski radnych i komisji Rady Miasta Krakowa oraz interwencje poselskie i senatorskie;
 • opracowywanie dokumentacji oraz projektów pism, opinii, odpowiedzi na korespondencję organów
 • kontrolnych w sprawach dot. kontroli działalności Biura oraz udostępniania informacji publicznej;
 • opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa oraz pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z obowiązującymi procedurami, w zakresie działalności Biura;
 • opracowywanie projektów pełnomocnictw udzielanych w sprawach dotyczących działalności Biura.

Wymagania:

 • wykształcenia wyższego prawniczego;
 • co najmniej 3-letniego udokumentowanego doświadczenia zawodowego;
 • praktycznej znajomości prawa cywilnego, gospodarczego i autorskiego, prawa zamówień
 • publicznych;
 • znajomości aktualnych przepisów prawa obowiązujących w zakresie działalności wykonywanej przez
 • Biuro oraz orzecznictwa;
 • doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej instytucji publicznych, w szczególności instytucji kultury, będzie dodatkowym atutem;
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej;
 • skrupulatności, rzetelności i obowiązkowości;
 • wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych;
 • nastawienia na współpracę i umiejętność pracy w grupie.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja.prawny@kbf.krakow.pl Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie klauzuli na przesłanym CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby realizacji procesu rekrutacji dla tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe

w okresie 1 roku od momentu ich przesłania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Administratorem danych osobowych jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2,

30-311 Kraków.

Dane osobowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy) przetwarzamy w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego tj. celem weryfikacji kandydatów i zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego, która może zostać odwołana w każdym czasie.

Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu jej zakończenia i niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną one usunięte. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przedmiotowe dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku od dnia ich przesłania.

Przesłane dane osobowe możemy przekazać:

podmiotom przetwarzającym w imieniu Krakowskiego Biura Festiwalowego - dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych;

pomiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach przetwarzania

– wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.

Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, oraz przez e-mail: rodo@biurofestiwalowe.pl

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa