Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Kancelaria poszukuje Radcy Prawnego

Kancelaria poszukuje Radcy Prawnego

Kancelaria "SWAYNE&CAMPBELL, Nowel-Nędza i Wspólnicy Kancelaria Prawna" sp. k. z siedzibą w Krakowie

poszukuje Radcy Prawnego

Oferta skierowana jest do radców prawnych specjalizujących się w dziedzinie zamówień publicznych, prawa cywilnego i procedury cywilnej.

Wstępny zakres obowiązków na wskazanym stanowisku:

 • samodzielne prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi przez Kancelarię (przede wszystkim od strony zamawiającego) oraz bieżące doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych;
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji postępowań prowadzonych w trybie Prawo zamówień publicznych, w tym warunków umów, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • ocena ofert składanych w postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych;
 • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • analiza wartości szacunkowej zamówienia publicznego;
 • dokonywanie analizy materiałów przygotowanych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wymagania:

 • wpis na listę radców prawnych lub listę prawników zagranicznych,
 • przynajmniej 2 letnie doświadczenie w stosowaniu prawa zamówień publicznych (np. w ramach obsługi podmiotów prawa publicznego),
 • dyspozycyjność, zaangażowanie oraz doskonała organizacja pracy,
 • biegłości w zakresie posługiwania się językiem prawniczym w mowie i piśmie oraz interpretacji przepisów prawa,
 • samodzielność, odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,
 • umiejętność obsługi komputera, programów Pakietu Microsoft Office.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Stabilne warunki współpracy,
 • Zatrudnienie w oparciu o uzgodnioną formę współpracy,
 • Przyjazną atmosferę pracy. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres:
kancelaria@scnn.pl

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy - po rozpatrzeniu zostaną one zarchiwizowane w naszej bazie CV dla potrzeb rekrutacji.  

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWAYNE & CAMPBELL, NOWEL – NĘDZA i WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA” Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W przypadku zainteresowania udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych Kancelaria prosi o zawarcie w ww. klauzuli również następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych."

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: „SWAYNE & CAMPBELL, NOWEL - NĘDZA i WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA" Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, przy ul. Słomianej 14/5, 30-316 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400647, NIP 679-307-68-04, numer REGON 122433990, zwana w skrócie również „SCNN”, określana dalej jako „Administrator”
 2. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe dla celu procesu rekrutacji, zgodnie z Pana/Pani zgodą, przez okres prowadzenia tej rekrutacji oraz przez okres 2 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, a następnie dane te zostaną trwale usunięte z systemów Administratora. Jako Pana/Pani zgodę rozumiemy przesłanie nam swoich danych w tym celu.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, np. firmom księgowym, informatycznym, a także innym podwykonawcom wyżej wymienionych podmiotów, wyłącznie w zakresie prowadzonej rekrutacji. Pana/Pani dane osobowe nie zostaną ujawnione poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 4. Zgodnie z przepisami, przysługuje Panu/Pani:
  4.1. prawo do wycofania zgody, w identycznej formie jak jej udzielenie;
  4.2. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  4.3. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  4.4. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4.5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  4.6. prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;
  4.7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji – bez podania danych osobowych nie jest możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa