Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Kancelaria poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego

Kancelaria poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego

 

Kancelaria Radcy Prawnego Włodzimierza Rasilewicza
poszukuje do stałej współpracy aplikanta radcowskiego.

Opis stanowiska:

 • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych Klientów kancelarii we współpracy z Radcą Prawnym,
 • przygotowanie projektów pism, opinii prawnych, dokumentów korporacyjnych oraz umów,
 • zastępstwo procesowe,
 • kontakt z klientami kancelarii, sądami i urzędami,
 • wsparcie w bieżącej obsłudze administracyjnej Kancelarii.

Wymagania:

 • posiadanie statusu aplikanta radcowskiego,
 • praktyczna znajomość przepisów prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania administracyjnego, kodeksu spółek handlowych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w Kancelarii lub innej jednostce zajmującej się stosowaniem prawa,
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość obsługi systemu informacji prawnej LEX,
 • zaangażowanie i chęć poszerzania swojej wiedzy prawniczej i umiejętności warsztatowych,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • komunikatywność,
 • wysoki poziom kultury osobistej.

Oferujemy:

 • pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • zatrudnienie w oparciu o uzgodnioną formę współpracy,
 • możliwość dynamicznego rozwoju zawodowego i zdobywania dalszego doświadczenia,
 • możliwość objęcia patronatem,
 • współpracę z zespołem doświadczonych prawników.

Kancelaria prosi kandydatów / kandydatki zainteresowanych udziałem w procesie rekrutacji o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: kancelaria@rasilewicz.pl oraz o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest Włodzimierz Rasilewicz Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Gazowa 12/1, 31 – 060 Kraków, email: kancelaria@rasilewicz.pl, tel. 12 430 04 55, poprzez zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie."

W przypadku zainteresowania udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych Kancelaria prosi o zawarcie w ww. klauzuli również następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych."

Kancelaria zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Informujemy, iż podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię wyłącznie w postępowaniu rekrutacyjnym w celu wyłonienia odpowiedniego kandydata / kandydatki i nawiązania stosunku pracy z kandydatem / kandydatką. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procesie rekrutacyjnym, ponieważ jest to niezbędne dla celu przeprowadzenia rekrutacji. Osobom przekazującym dane osobowe przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobom przekazującym dane osobowe przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podane przez Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie zostaną trwale usunięte z systemów administratora. W przypadku przetwarzania danych osobowych naruszającego przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679 mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa