Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Kancelaria CZAJKA PYRICH Radcowie Prawni Spółka partnerska zatrudni prawników (absolwentów prawa) i aplikantów radcowskich

Kancelaria CZAJKA PYRICH Radcowie Prawni Spółka partnerska zatrudni prawników (absolwentów prawa) i aplikantów radcowskich

Miejsce pracy: Kraków

 

Wymagania:

 • absolwent prawa lub aplikant I/II roku aplikacji radcowskiej,
 • teoretyczna znajomość prawa cywilnego i gospodarczego oraz procedury cywilnej,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w Kancelarii Prawnej będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • analityczny sposób myślenia,
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy. 

Oferujemy:

 • możliwość pracy na rzecz polskich i zagranicznych klientów,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • umowę o pracę na pełny etat. 

Opis zadań:

 • wsparcie radców prawnych przy obsłudze klientów,
 • wykonywanie analiz prawnych,
 • rozwiązywanie problemów prawnych,
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • przygotowanie umów handlowych. 

Osoby zainteresowane prosimy o kierowanie CV i listów motywacyjnych na adres: rekrutacja@czajka-pyrich.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest CZAJKA PYRICH Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Krakowie (30-534), ul. Limanowskiego 24. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem kancelaria@czajka-pyrich.pl lub w siedzibie Administratora.

II. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ Kodeks pracy zakres danych.

III. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

VI. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach
o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VI. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu.

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy, w celu i zakresie niezbędnym dla procesu rekrutacji przez CZAJKA PYRICH Radcowie Prawni sp.p. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się
z klauzulą informacyjną.”

Z góry dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa