Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zgromadzenie Delegatów OIRP w Krakowie dokonało wyboru

Zgromadzenie Delegatów OIRP w Krakowie dokonało wyboru

Szanowni Państwo,

W dniu 23 lipca 2020 r. Zgromadzenie Delegatów OIRP w Krakowie dokonało wyboru na funkcje i do organów XI Kadencji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz do Krajowej Rady Radców Prawnych i na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.  

Miło nam poinformować, że Dziekanem Rady XI Kadencji został wybrany, już po raz drugi, mec. dr Marcin Sala–Szczypiński.

Wybrano także członków Rady OIRP, członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego, którym została mec. Zofia Krok oraz stałego członka Krajowej Rady Radców Prawnych, w osobie mec. Alicji Juszczyk.

Wybory, które - oczywiście z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa - odbyły się w formie tradycyjnej, umożliwiły także spotkanie z miłymi Gośćmi: panią red. Marzeną Florkowską, dziennikarką Radia Kraków oraz panem red. Zbigniewem Bartusiem, dziennikarzem Dziennika Polskiego - z którymi Izba od kilku już lat współpracuje; w pierwszym przypadku w realizacji audycji poradnikowych z cyklu „Z prawem na Ty”, w drugim – między innymi uczestnicząc w inicjatywie Forum Przedsiębiorców. Wyróżnienie i podziękowania za tę współpracę oraz nieoceniony wkład w promocję zawodu radcy prawnego wręczył red. Florkowskiej i red. Bartusiowi Dziekan jeszcze wówczas X kadencji; w XI kadencji będzie ona jednak na pewno kontynuowana.

Na Zgromadzeniu wyborczym gościliśmy także Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, mec. Pawła Gierasa, na ręce którego Dziekan OIRP w Krakowie złożył podziękowania za ogromny wkład w budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami zawodowymi adwokatów i radców prawnych. Złożone wyrazy wdzięczności były zresztą wzajemne; Dziekan krakowskiego samorządu radców prawnych został bowiem obdarowany piękną statuetką Pawiego pióra – „w podziękowaniu za współpracę i przyjaźń z Krakowską Izbą Adwokacką”. 

W trakcie Zgromadzenia wręczono nadto honorowe srebrne i złote odznaki „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”, a także upominki dla radców prawnych zasłużonych na polu edukacji prawnej.

Dziękujemy wszystkim Delegatom za obecność i za Państwa głosy – i bierzemy się do pracy!

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa