Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat wyborczy

KOMUNIKAT - WYBORY 2016 ROK

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie na podstawie Uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych(z późn. zm.) w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, informuje, że:

1. Uchwałą Nr 1492/IX/2015 Rady OIRP w Krakowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Okręgowej  Komisji Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, powołała Okręgową Komisję Wyborczą  w składzie:

 • Bartłomiej Flak,
 • Maciek Knopek,
 • Marta Kuzaj,
 • Piotr Lampa,
 • Beata Śpitalniak.

2. Uchwałą Nr 1491/IX/2015 Rady OIRP w Krakowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: przygotowania wyborów delegatów na zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie X kadencji, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zwołała zebrania rejonowe w celu wyboru delegatów na zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie X kadencji w następujących terminach i miejscach:

 1. Dla rejonu I na dzień 29 lutego 2016 r. na godz. 10.00 w Krakowie w Best Western Premier Kraków Hotel (adres: Kraków, ul. Opolska 14a);
 2. Dla rejonu II na dzień 1 marca 2016 r. na godz. 10.00 w Krakowie w Best Western Premier Kraków Hotel (adres: Kraków, ul. Opolska 14a);
 3. Dla rejonu III na dzień 2 marca 2016 r. na godz. 10.00 w Krakowie w Best Western Premier Kraków Hotel (adres: Kraków, ul. Opolska 14a);
 4. Dla rejonu IV na dzień 3 marca 2016 r. na godz. 10.00 w Krakowie w Best Western Premier Kraków Hotel (adres: Kraków, ul. Opolska 14a);
 5. Dla rejonu V na dzień 4 marca 2016 r. na godz. 13,00 w Nowy Sącz w Małopolskim Centrum Kultury Sokół, Sala Sichrawy (adres: Nowy Sącz, ul. Długosza 3);
 6. Dla rejonu VI na dzień 5 marca 2016 r. na godz. 10 w Tarnowie w budynku Tauron SA i PZU SA, Sala Błękitna (adres: Tarnów, ul.  Lwowska 72-96B).

3. Podział terenu działania OIRP w Krakowie na sześć rejonów został dokonany Uchwałą Nr 1/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia OIRP w Krakowie z dnia 10 grudnia 2015 r. w następujący sposób:

rejon I (Kraków) obejmujący radców prawnych zamieszkałych w Krakowie oraz w powiatach: krakowskim, myślenickim, proszowickim i wielickim, których nazwiska rozpoczynają się od litery „A" do „";

rejon II (Kraków) obejmujący radców prawnych zamieszkałych w Krakowie oraz w powiatach: krakowskim, myślenickim, proszowickim i wielickim, których nazwiska rozpoczynają się od liter „Hm" do „Mas";

rejon III (Kraków) obejmujący radców prawnych zamieszkałych w Krakowie oraz w powiatach: krakowskim, myślenickim, proszowickim i wielickim, których nazwiska rozpoczynają się od liter „Mat" do „Sik";

rejon IV ((Kraków) obejmujący radców prawnych zamieszkałych w Krakowie oraz w powiatach: krakowskim, myślenickim, proszowickim i wielickim, których nazwiska rozpoczynają się od liter „Sil" do „Ż";

rejon V (Nowy Sącz) obejmujący radców prawnych zamieszkałych w Nowym Sączu oraz w powiatach: nowosądeckim, gorlickim, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim;

rejon VI (Tarnów) obejmujący radców prawnych zamieszkałych w Tarnowie oraz w powiatach: bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, dębickim i tarnowskim;

4. Zgłoszeń kandydatów na delegatów na zgromadzenia OIRP w Krakowie X kadencji dokonuje się w formie pisemnej poprzez ich złożenie w biurze Rady OIRP w Krakowie z adresem: 31-543 Kraków, ul. Płk. Francesco Nullo 8/4, lub nadesłanie na wskazany adres Biura Rady w terminie do:

1)  dla rejonu I do dnia 30 stycznia 2016 roku włącznie,

2)  dla rejonu II do dnia 1 lutego 2016 roku włącznie,

3)  dla rejonu III do dnia 1 lutego 2016 roku włącznie,

4)  dla rejonu IV do dnia 2 lutego 2016 roku włącznie,

5)  dla rejonu V do dnia 3 lutego 2016 roku włącznie,

6)  dla rejonu VI do dnia 4 lutego 2016 roku włącznie.

Zgłoszenia kandydata winno zawierać:

 1. imię (imiona) i nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych kandydata;
 2. wskazanie organu do którego kandydat kandyduje: „Delegat na zgromadzenie OIRP w Krakowie X kadencji";
 3. zgodę kandydata na kandydowanie;
 4. imię (imiona) i nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych osoby zgłaszającej.

(Wzór zgłoszenia kandydata poniżej w sekcji Do pobrania)

Lista zgłoszonych kandydatów może zostać uzupełniona w dniu zebrania rejonowego jeżeli liczba kandydatów na delegatów byłaby mniejsza niż liczba mandatów obsadzanych w danych wyborach rejonowych. Listę uzupełnia osoba prowadząca zebranie.

Głosowanie na zebraniach rejonowych nr I do IV w Krakowie przeprowadza się w sposób elektroniczny, natomiast na zebraniach rejonowych nr V i VI za pomocą kart do głosowania.

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa