Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat w sprawie przeszukania kancelarii, mieszkania lub innych pomieszczeń radcy prawnego, w wyniku którego mogłoby dojść do wyjawienia tajemnicy zawodowej radcy prawnego

   W trybie uchwały nr 20/IX/2013 Rady OIRP w Krakowie z dnia 18 lipca 2013 roku powołani zostali następujący przedstawiciele OIRP w Krakowie do uczestnictwa w przeszukaniu, w wyniku którego mogłoby dojść do wyjawienia tajemnicy zawodowej radcy prawnego:

 1. Krzysztof Gajda,
 2. Wiesław Hudyma,
 3. Ryszard Korski,
 4. Halszka Kurleto,
 5. Renata Maciuszek,
 6. Monika Machlowska,
 7. Urszula Pociecha,
 8. Wiesław Serafin,
 9. Monika Skowrońska,
 10. Joanna Szanser-Smagacz,
 11. Alina Waszęda
 12. Joanna Żurek-Krupka.

   Numery telefoniczne do ww. radców prawnych dostępne są na stronie internetowej Izby w zakładce „Przeszukanie kancelarii radcy prawnego" albo „Władze" po uprzednim zalogowaniu się.

   Jednocześnie informuję, że nie jest to zamknięty krąg osób, mogących asystować w przeszukaniu. Radca prawny, u którego ma dojść do przeszukania, powinien w pierwszej kolejności skorzystać z asysty radcy prawnego spośród w/w grona przedstawicieli OIRP w Krakowie wyznaczonych do udziału w charakterze asysty. Może to uczynić bezpośrednio powiadamiając telefonicznie wybranego przez siebie radcę prawnego, bez informowania Biura Rady OIRP (bo taki obowiązek nie wynika z zapisu art. 18 KERP) bądź też zwrócić się do Biura Rady OIRP (w godzinach urzędowania od 8,00 do 16,00, tel. 12 4108400 lub 12 4108260) w celu wskazania konkretnego radcy prawnego spośród grona przedstawicieli OIRP w Krakowie powołanych ww. uchwałą.
   W przypadku nagłym, lub w przypadku godzin popołudniowych lub nawet wieczornych, zgodnie z zapisem art. 224 § 1 i 2 k.p.k., radca prawny może wg swego uznania powiadomić innego radcę prawnego lub adwokata jak również inną osobę do udziału w charakterze asysty.


Dziekan Rady OIRP w Krakowie
    Danuta Koszyk - Ciałowicz

 

Dodatkowe informacje dotyczącące przeszukania lokalu radcy prawnego znajdują się w następujących publikacjach, których autorami są radcowie prawni:

 1. Krystyna Stoga: „Zasady postępowania w przypadku przeszukania kancelarii, mieszkania lub innych pomieszczeń radcy prawnego i związanego z tym niebezpieczeństwa naruszenia tajemnicy zawodowej" (Instrukcja opracowana w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji WRRP),
 2. Ryszard Korski: „Spokojnie to tylko przeszukanie, ale ostrożność przede wszystkim".

Artykuły powiązaneProjekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa