Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja o zmianie wysokości składek członkowskich od stycznia 2020 r.

Informacja o zmianie wysokości składek członkowskich od stycznia 2020 r.

ZMIANY W SKŁADKACH SAMORZĄDOWYCH

Radcowie prawni, którzy są emerytami, rencistami lub pobierają świadczenie przedemerytalne lub świadczenie pielęgnacyjne i nie wykonują zawodu radcy prawnego, od dnia 1 stycznia 2020 roku są zwolnieni z opłacania składek – taką Uchwałę podjęła Krajowa Rada Radców Prawnych w dniu 31 maja 2019 r. – Uchwała Nr 151/X/2019 zmieniającą Uchwałę Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału. Powyższe zwolnienie będzie obowiązywało od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił właściwą Radę OIRP o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zwolnienie z obowiązku uiszczania składki.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o zwrócenie uwagi na konieczność zawiadamiania tutejszych Organów, o wszelkich zmianach dotyczących wykonywania zawodu, nabycia praw emerytalnych, rentowych bądź o innych okolicznościach mających wpływ na wysokość składki. Zmiany należy zgłaszać za pośrednictwem systemu Extranet, jak również za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty e-mail, bądź też osobiście w siedzibie Biura Rady OIRP w Krakowie.

 

Skarbnik Rady OIRP w Krakowie

r.pr. Joanna Żurek -Krupka

 


 

 Wysokość składek członkowskich obowiązująca

od 1 stycznia 2020 roku

Grupa składki

Składki ogółem

a) Składka ubezpieczeniowa

b) Składka członkowska

Radcowie prawni wykonujący zawód

100,00 zł

a) 19,00 zł
b) 81,00 zł

Radcowie prawni, którzy nie wykonują zawodu

81,00 zł

a) –
b) 81,00 zł

Radcowie prawni emeryci i renciści wykonujący zawód

61,00 zł

a) 19,00 zł
b) 42,00 zł

Radcowie prawni emeryci i renciści, którzy nie wykonują zawodu

Zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej

a) –
b) –

Prawnicy zagraniczni spoza UE

59,50 zł

a) 19,00 zł
b) 40,50 zł

Prawnicy zagraniczni z UE

100,00 zł

a) 19,00 zł
b) 81,00 zł

Aplikanci radcowscy

20,00 zł

a) –
b) 20,00 zł

Radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego

Zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej

Radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i wykonują zawód radcy prawnego

61,00 zł

a) 19,00 zł
b) 42,00 zł

Radcowie prawni którzy nie wykonują zawodu  zarejestrowani w GUP

Zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej

a) –
b) –

Radcowie prawni przebywający na urlopie wychowawczym

Zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej (na wniosek)

a) –
b) –

 

Informujemy, iż na wpłaty z tytułu składek członkowskich oraz opłaty za wpis na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich nie są wystawiane faktury VAT, ponieważ nie podlegają przepisom ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług. Opłaty wpisowe i składki członkowskie wynikają z przynależności do samorządu radcowskiego określonej przepisami ustawy o radcach prawnych.

 

Pliki do pobrania

Uchwała Nr 151/X/2019 KRRP z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału. 634.1 KB pdf
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa