Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku

Szanowne Koleżanki i Koledzy – radcowie prawni z OIRP w Krakowie,

Uprzejmie informuję, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie rozpoczyna przyjmowanie deklaracji radców prawnych zgłaszających się do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020 przyjmowane będą od 11 października 2019 r. od godziny 12:00 do 23 października 2019 r. do godziny 24:00.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie informuje, że wyznaczonym radcą prawnym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego radcy prawnego nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie,
  2. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego,
  3. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym (przedmiotem oceny będzie spełnienie obowiązku szkoleniowego w zakończonym III cyklu – od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.). Warunek wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym nie dotyczy osób, które zostały wpisane na listę radców prawnych w 2018 i 2019 roku.
  4. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji,
  5. który nie spełnia warunków w zakresie dziedzin prawa w ramach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wymaganych i wskazanych przez powiat podczas poszczególnych dyżurów.

Jednocześnie informujemy, że niektóre Powiaty zwróciły się do OIRP w Krakowie o wskazanie radcy prawnego, który będzie udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej i będzie jednocześnie posiadał uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji w punkcie. W związku z tym  zachęcamy radców prawnych będących mediatorami zgodnie z treścią art. 4a. ust 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294) do aplikowania na wskazane przez Powiaty punktodni (oznaczone: "npp / nieodpłatna mediacja").

Deklaracje należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza, indywidualnie dla każdego wyznaczonego przez powiaty punktu (miejsca wykonywania czynności - lokalu), wskazanego dnia tygodnia i ustalonych w tym punkcie godzin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Formularze zawierające wymienione wyżej informacje dostępne są do 23 października br. do godz. 24:00 w Extranecie (po zalogowaniu!) na stronie internetowej OIRP w Krakowie pod adresem:

https://extranet.oirp.krakow.pl/...

Lista punktów jest opublikowana poniżej.

UWAGA:

Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020 winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do 23 października br. do godz. 24:00 pod rygorem pozostawienia deklaracji bez rozpatrzenia.

Równocześnie informujemy, że w przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym miejscu - punkcie (miejscu wykonywania czynności - lokalu) przekroczy ustaloną dla tego miejsca wykonywania czynności liczbę radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, radcę prawnego (radców prawnych) wyznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym miejscu wyznacza się w drodze losowania. Z czynności losowania sporządza się protokół. W punktodniach oznaczonych "npp / nieodpłatna mediacja" pierwszeństwo wyznaczenia obejmować będzie radcę prawnego (radców prawnych) będącego również mediatorem zgodnie z treścią art. 4a. ust 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Radcowie prawni ubiegający się o wyznaczenie, którzy nie zostaną wylosowani stają się zastępcami wyznaczonych radców prawnych.

Przed złożeniem deklaracji, o których mowa powyżej, istnieje możliwość weryfikacji przez radcę prawnego stanu rozliczenia składek (w Extranecie: „Ewidencja składek”, lub telefonicznie: 12 4145911) i stanu wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w III cyklu szkoleniowym (2015-2017) (w Extranecie: „Doskonalenie zawodowe”, lub telefonicznie: 12 4145900).

 

Dziekan
Rady OIRP w Krakowie

dr Marcin Sala-Szczypiński

Wicedziekan ds. organizacyjnych
Rady OIRP w Krakowie

Alicja Juszczyk

  


Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych

OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku: 

Lp. Powiat punkt/adres dzień tygodnia godziny
1 bocheński

Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 (pok.4)

poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 7.30-11.30
środa 7.30-11.30
czwartek 7.30-11.30
piątek 7.30-11.30
2 brzeski

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Brzesko, ul. Głowackiego 51 (III p., pok. 308)

poniedziałek 7.30-11.30

wtorek

(npp / nieodpłatna mediacja)

7.30-11.30
środa 7.30-11.30
czwartek 11.30-15.30
piątek 11.30-15.30
3 dąbrowski

Budynek Administracyjno-Biurowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1

poniedziałek

(II półrocze)

8.00-12.00

wtorek

(II półrocze)

8.00-12.00

środa

(I półrocze)

8.00-12.00

czwartek

(I półrocze)

8.00-12.00

piątek

(I półrocze)

8.00-12.00
4 dębicki

Starostwo Powiatowe w Dębicy

Dębica, ul. Parkowa 28

poniedziałek x
wtorek x
środa 9.00-13.00 
czwartek 9.00-13.00 
piątek 9.00-13.00 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

Brzostek, ul. 20-tego Czerwca 4

poniedziałek 9.00-13.00 
wtorek 9.00-13.00 
środa x
czwartek x
piątek x
5 gorlicki

Dom Polsko-Słowacki w Gorlicach

Gorlice, ul. Rynek 1

poniedziałek 16.00-20.00
wtorek 16.00-20.00
środa 16.00-20.00
czwartek 16.00-20.00
piątek 16.00-20.00
6 krakowski Skawina, ul. Kopernika 13 poniedziałek 15.00-19.00
wtorek 11.00-15.00
środa 11.00-15.00
czwartek 11.00-15.00
piątek 11.00-15.00
Zabierzów, Rynek 1 poniedziałek 15.00-19.00
wtorek 15.00-19.00
środa 15.00-19.00
czwartek 15.00-19.00
piątek 15.00-19.00
7 limanowski

Starostwo Powiatowe w Limanowej

Limanowa, ul. J. Marka 9

poniedziałek 15.30-19.30
wtorek 15.30-19.30
środa 7.30-11.30
czwartek 7.30-11.30
piątek 15.30-19.30
8 myślenicki

Starostwo Powiatowe w Myślenicach

Myślenice, ul. K. Wielkiego 5

poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 15.00-19.00
środa 8.00-12.00
czwartek 14.00-18.00
piątek 12.00-16.00
9 nowosądecki

Liceum Ogólnokształcące im. M.Curie-Skłodowskiej w Starym Sączu

Stary Sącz, ul. Partyzantów 15

poniedziałek

(npp / nieodpłatna mediacja)

13.00-17.00
wtorek 13.00-17.00
środa 13.00-17.00
czwartek 13.00-17.00
piątek 13.00-17.00

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33

poniedziałek

(npp / nieodpłatna mediacja)

9.00-13.00
wtorek 9.00-13.00
środa 9.00-13.00
czwartek 9.00-13.00
piątek 9.00-13.00
10 nowotarski

Urząd Gminy w Nowym Targu

Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9

poniedziałek 12.30-16.30

wtorek

(npp / nieodpłatna mediacja)

10.00-14.00
środa 10.00-14.00
czwartek 10.00-14.00
piątek 10.00-14.00

Urząd Gminy w Łapszach Niżnych

Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20

poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 12.00-17.00
środa 9.00-14.00
czwartek 10.00-15.00
piątek x
11 proszowicki

Starostwo Powiatowe w Proszowicach

Proszowice, ul. 3-go Maja 72, pok. nr 19

poniedziałek

(II półrocze)

11.00-15.00

wtorek

(II półrocze)

11.00-15.00

środa

(II półrocze)

11.00-15.00

czwartek

(I półrocze)

11.00-15.00

piątek

(I półrocze)

11.00-15.00
12 tarnowski

Urząd Gminy Gromnik

Gromnik, ul. Witosa 2

poniedziałek x
wtorek 8.00-12.00
środa 11.00-15.00
czwartek x
piątek x

Urząd Gminy Ciężkowice

Ciężkowice, Rynek 1

poniedziałek 8.00-12.00
wtorek x
środa x
czwartek 8.00-12.00

piątek

(npp / nieodpłatna mediacja)

8.00-12.00

Urząd Miejski Ryglice

Ryglice, Rynek 9

poniedziałek x
wtorek 8.00-12.00
środa 8.00-12.00
czwartek 8.00-12.00
piątek x

Urząd Gminy Skrzyszów

Skrzyszów 642

poniedziałek

(npp / nieodpłatna mediacja)

9.00-13.00
wtorek x
środa x
czwartek x
piątek 9.00-13.00
13 tatrzański Zakopane, ul. Chramcówki 15

poniedziałek

(II półrocze)

9.00-13.00

wtorek

(II półrocze)

9.00-13.00

środa

(II półrocze)

9.00-13.00

czwartek

(I półrocze)

9.00-13.00

piątek

(I półrocze)

9.00-13.00
14 wielicki

Urząd Gminy Gdów

Gdów, Rynek 40

poniedziałek 12.30-16.30 
wtorek  7.30-11.30 

środa

(npp / nieodpłatna mediacja)

7.30-11.30 
czwartek 11.30-15.30 
piątek 9.00-13.00 
15 miasto Kraków

Nr 17 - Urząd Miasta Krakowa

Kraków, ul. Sarego 4, pok. nr 12a

poniedziałek 7.30-11.30
wtorek 7.30-11.30
środa 7.30-11.30
czwartek 7.30-11.30
piątek 7.30-11.30

Nr 18 - Urząd Miasta Krakowa

Kraków, ul. Sarego 4, pok. nr 12a

poniedziałek 12.00-16.00
wtorek 12.00-16.00
środa 12.00-16.00
czwartek 12.00-16.00
piątek 12.00-16.00

Nr 19 - Urząd Miasta Krakowa

Kraków, ul. Sarego 4, pok. nr 12a

poniedziałek 16.00-20.00
wtorek 16.00-20.00
środa 16.00-20.00
czwartek 16.00-20.00
piątek 16.00-20.00

Nr 20 - Urząd Miasta Krakowa,

Kraków, ul. Wielopole 17a, pok. nr 5, POM

poniedziałek 16.00-20.00
wtorek 16.00-20.00
środa 16.00-20.00
czwartek 16.00-20.00
piątek 16.00-20.00

Nr 27 - Zarząd Budynków Komunalnych

Kraków, ul. Czerwieńskiego 16, pok. nr 32

poniedziałek 14.30-18.30
wtorek 14.30-18.30
środa 14.30-18.30
czwartek 14.30-18.30
piątek 14.30-18.30

Nr 28 - Miejskie Centrum Profilatyki Uzależnień

Kraków, Rynek Podgórski 4/2a

poniedziałek 7.30-11.30
wtorek 7.30-11.30
środa 7.30-11.30
czwartek 7.30-11.30
piątek 7.30-11.30

Nr 29 - Miejskie Centrum Profilatyki Uzależnień

Kraków, Rynek Podgórski 4/2a

poniedziałek 12.00-16.00
wtorek 12.00-16.00
środa 12.00-16.00
czwartek 12.00-16.00
piątek 12.00-16.00

Nr 31 - Urząd Miasta Krakowa,

Kraków, ul. Dekerta 24, pokój parter, zona B

poniedziałek

(npp / nieodpłatna mediacja)

12.00-16.00

wtorek

(npp / nieodpłatna mediacja)

12.00-16.00

środa

(npp / nieodpłatna mediacja)

12.00-16.00

czwartek

(npp / nieodpłatna mediacja)

12.00-16.00

piątek

(npp / nieodpłatna mediacja)

12.00-16.00
16 miasto             Nowy Sącz

Urząd Miasta w Nowym Sączu

Nowy Sącz, Nawojowska 17a

poniedziałek

(I półrocze)

8.00-12.00

wtorek

(I półrocze)

(npp / nieodpłatna mediacja)

8.00-12.00

środa

(I półrocze)

8.00-12.00

czwartek

(II półrocze)

8.00-12.00

piątek

(II półrocze)

8.00-12.00
17 miasto Tarnów

Urząd Miasta w Tarnowie

Tarnów, ul. Nowa 4, pok. nr 313

poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 12.00-16.00
środa 8.00-12.00

czwartek

(npp / nieodpłatna mediacja)

8.00-12.00
piątek 12.00-16.00

    

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dotyczący kolejnego naboru - składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku.


W poniedziałek 9.12.2019r. o godzinie 12:00 rozpocznie się, w ramach kolejnego naboru, przyjmowanie deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020.


Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020


Rada OIRP w Krakowie zawiadamia, że została sporządzona lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa