Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dotyczący kolejnego naboru - składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku.

Komunikat dotyczący kolejnego naboru - składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku.

Informujemy, że Prezydent Miasta Krakowa oraz Prezydent Miasta Tarnowa unieważnili otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego".

Z powyższych względów Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie przeprowadzi kolejny nabór radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej do 8 punktów w mieście Krakowie i 1 punktu w mieście Tarnowie.

Informujemy zatem, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie rozpocznie przyjmowanie deklaracji radców prawnych zgłaszających się do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Nowe deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020 przyjmowane będą od 9 grudnia br. (poniedziałek) od godz. 12:00 do 12 grudnia br. (czwartek) do godziny 24:00.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie przypomina, że wyznaczonym radcą prawnym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego radcy prawnego nie może być radca prawny:

  • karany dyscyplinarnie,
  • z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego,
  • który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym (przedmiotem oceny będzie spełnienie obowiązku szkoleniowego w zakończonym III cyklu – od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.). Warunek wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym nie dotyczy osób, które zostały wpisane na listę radców prawnych w 2018 i 2019 roku.
  • który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji,
  • który nie spełnia warunków w zakresie dziedzin prawa w ramach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wymaganych i wskazanych przez powiat podczas poszczególnych dyżurów.

Deklaracje należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza, indywidualnie dla każdego wyznaczonego przez UM w Krakowie i UM Tarnowie punktu (miejsca wykonywania czynności - lokalu), wskazanego dnia tygodnia i ustalonych w tym punkcie godzin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Formularze zawierające wymienione wyżej informacje dostępne będą od 9 grudnia br. od godz. 12:00 do 12 grudnia br. do godz. 24:00 w Extranecie OIRP w Krakowie. O otwarciu dostępu do formularzy poinformujemy jeszcze osobnym newsletterem w poniedziałek 9 grudnia br.

UWAGA:

Losowanie organizowane jest dla radców prawnych, którzy złożyli deklaracje udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym samym miejscu wykonywania czynności, a ich liczba przekroczyła ustaloną dla tego miejsca liczbę radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, z zastrzeżeniem, że nie wezmą udziału w losowaniu deklaracje złożone przez radców prawnych, których Rada OIRP w Krakowie w dniu 21 listopada 2019 r. już wyznaczyła do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku na podstawie poprzednio przeprowadzonego naboru w październiku 2019 roku.

Losowanie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w siedzibie OIRP w Krakowie na IV piętrze w sali posiedzeń Rady OIRP w Krakowie.

W dniu 19 grudnia 2019 r. odbędzie się posiedzenie Rady OIRP w Krakowie, na którym zostaną podjęte uchwały o wyznaczeniu radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Listy, zatwierdzone wyżej wymienionymi uchwałami Rady, zostaną ogłoszone na stronie internetowej OIRP w Krakowie w dniu 23 grudnia 2019 roku.


Poniżej przedstawiamy wykaz lokalizacji 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Krakowie oraz 1 punktu  w Tarnowie wraz z harmonogramem działania punktów.

 

Dziekan
Rady OIRP w Krakowie

dr Marcin Sala-Szczypiński

Wicedziekan ds. organizacyjnych
Rady OIRP w Krakowie

Alicja Juszczyk

 

 


Wykaz lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Krakowie
i w Tarnowie wraz z harmonogramem ich działania,
na które w dniach 9-12 grudnia br. będą przyjmowane deklaracje
w ramach kolejnego naboru do świadczenia npp w roku 2020.

 

L.p.

Numer punktu

Nazwa jednostki udostępniającej lokai i usytuowanie lokalu

Dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

1

UMK
os. Centrum C 10 (pokój nr 4)

pon.- pt.
godz. 7.30-11.30

2.

2

UMK
os. Centrum C 10 (pokój nr 4)

pon.- pt.
godz. 12.00-16.00

3.                   

3

UMK
os. Centrum C 10 (pokój nr 4)

pon.- pt.
godz. 16.30-20.30

4.                   

9

UMK
Al. Powstania Warszawskiego 10
(pokój nr 49)

pon.- pt.
godz. 16.00-20.00

5.                   

10

UMK
ul. Grunwaldzka 8 (pokój nr 13)

pon.- pt.
godz. 7.30-11.30

6.                   

14

UMK
Plac Wszystkich Świętych 3-4
(pokój nr 6)

pon.- pt.
godz. 16.00-20.00

7.                   

15

MOPS
Os. Na Kozłówce 27 (pokój nr 2a)

pon.- pt.
godz. 15.30-19.30

8.                   

16

UMK
os. Zgody 2 (pokój nr 22)

pon.- pt.
godz. 16.00-20.00

9.                   

-

UM Tarnów
Punkt NPP w Radzie Osiedla Nr 4 „Grabówka”, Tarnów, ul. Graniczna 8A

poniedziałek
godz. 08.00-12.00

wtorek
godz. 08.00-12.00

x

czwartek
godz. 12.00-16.00

x

-

UM Tarnów

Filia Punktu NPP w Szkole Podstawowej Nr 14 im. Stefana Jaracza (czytelnia), Tarnów, ul. Krzyska 118

x

x

środa
godz. 14.00-18.00

x

piątek
godz. 14.00-18.00

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Formularze elektroniczne do składania deklaracji w ramach kolejnego naboru w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku


OIRP w Krakowie rozpoczęła przyjmowanie, w ramach kolejnego naboru, deklaracji radców prawnych zgłaszających się do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r.


Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020


Rada OIRP w Krakowie zawiadamia, że została sporządzona lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa