Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Podpisanie porozumienia dotyczącego udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w roku 2019. | Losowanie.

Podpisanie porozumienia dotyczącego udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w roku 2019. | Losowanie.

 

W dniu 2 listopada 2018 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego oraz Krakowską Izbą Adwokacką reprezentowaną przez adwokata Piotra Ochwata Wicedziekana ORA w Krakowie i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie reprezentowaną przez radcę prawnego dra Marcina Sala-Szczypińskiego Dziekana Rady OIRP w Krakowie.

Celem Porozumienia jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy Miastem, a KIA i OIRP w Krakowie na rok 2019, w zakresie realizowanego samodzielnie przez Gminę Miejską Kraków zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej – na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 i z 2018 r. poz. 1467).

Jednocześnie Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zawiadamia, że w wykonaniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 i z 2018 r. poz. 1467) zwanej dalej ustawą oraz uchwały 278/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy zwanej dalej Regulaminem, że w dniu 14 listopada 2018 roku o godz. 13.00 w siedzibie Izby, ul. płk. Fr. Nullo 8/4 w Krakowie (IV piętro), odbędzie się losowanie w celu wyznaczenia radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. W losowaniu wezmą udział radcowie prawni, którzy złożyli deklaracje oraz spełniają wymagania określone Regulaminem.

W dniu 22 listopada 2018 r. odbędzie się posiedzenie Rady OIRP w Krakowie, na którym zostaną podjęte uchwały o wyznaczeniu radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Listy, zatwierdzone wyżej wymienionymi uchwałami Rady, zostaną ogłoszone na stronie internetowej OIRP w Krakowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej OIRP w Krakowie w dniu 26 listopada 2018 roku.

 


 

Czytaj też:  Magiczny Kraków

 

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019


Rada OIRP w Krakowie zawiadamia, że została sporządzona lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa